Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna 2/2019

Wielkie skarpetkowanie 


Spotkania autorskie obywajÄ… siÄ™ zazwyczaj wedÅ‚ug pewnego schematu, najpierw autor opowiada o sobie i swoich książkach, a nastÄ™pnie czytelnicy czy też osoby, które przyszÅ‚y z ciekawoÅ›ci zadajÄ… pytania. Ta konwencja tym razem zostaÅ‚a odwrócona. To autorka chcÄ…c poznać to mÅ‚ode gremium sÅ‚uchaczy zadawaÅ‚a pytania jako pierwsza. I zapytaÅ‚a dzieci o ich stosunek do czytania i do książek, i chociaż statystyki tego nie potwierdzajÄ… to okazuje siÄ™, że bardzo dużo dzieci książki czyta, tylko nieliczne tego nie lubiÄ… i nie robiÄ…. Kolejne byÅ‚o pytanie o dzieciÄ™ce marzenia, jakie one sÄ… i czy zdaniem dzieci trudno je bÄ™dzie speÅ‚nić. Tym sposobem wiemy, że w Zabratówce dzieci marzÄ… o tym aby wystÄ™pować na scenie, naprawiać samochody, leczyć zwierzÄ™ta, czy zajmować siÄ™ archeologiÄ…. Jednakże nie tylko dzieci majÄ… marzenia. Pani Justyna Bednarek również je miaÅ‚a i nadal ma. NajwiÄ™kszym jej marzeniem byÅ‚o pisanie. Przez wiele lat nie wierzyÅ‚a, że jej książki bÄ™dÄ… podobać siÄ™ dzieciom, wiÄ™c niewiele robiÅ‚a w tym kierunku. Aż pewnego dnia idÄ…c warszawskÄ… ulicÄ… znalazÅ‚a dzieciÄ™cÄ… skarpetkÄ™ w samochodziki. To ten maÅ‚y fragment dzieciÄ™cej garderoby odmieniÅ‚ jej życie i staÅ‚ siÄ™ inspiracjÄ… do napisana pierwszej książki. Jej napisanie zajęło tylko kilka dni, ale kolejne spod jej pióra wychodziÅ‚y równie szybko i od razu stawaÅ‚y siÄ™ bestsellerami, które zachwycajÄ… nie tylko dzieci ale również dorosÅ‚ych. Skarpetkowi bohaterowie przeżywajÄ… niesamowite przygody, speÅ‚niajÄ… swoje marzenia, a poprzez swojÄ… ciekawość Å›wiata i pragnienie jego odmiany zmieniajÄ… na lepsze życie wielu osób i zwierzÄ…t. WedÅ‚ug autorki to powinien być cel każdego z nas.

Jednak bohaterami jej książek sÄ… nie tylko skarpetki, bo to także czarownica, sprytne kuny, Å›winka, leÅ›ne ludki, drobinki kurzu i wielu innych. Niektórzy z nich od autorki otrzymali równie ważnÄ… misjÄ™ jak skarpetki, promujÄ… ekologiczne zachowania i robiÄ… wszystko aby planeta ziemia miaÅ‚a siÄ™ dobrze i byÅ‚a czystym, pozbawionym Å›mieci miejscem. MÅ‚odzi sÅ‚uchacze zapytani o to co oni zrobili by dla Ziemi mieli przeróżne pomysÅ‚y, ale na uwagÄ™ zasÅ‚ugujÄ™ jeden, aby Å›mieci same siÄ™ niszczyÅ‚y i nie pozostawaÅ‚ po nich najmniejszy Å›lad. Miejmy nadziejÄ™, że to dzieciÄ™ce życzenie kiedyÅ› siÄ™ speÅ‚ni.

Po tych wszystkich opowieÅ›ciach byÅ‚o wielkie, wspólne skarpetkowanie. Dzieci z przyniesionych przez siebie materiałów wykonaÅ‚y skarpetkÄ™ pacynkÄ™, dla której wymyÅ›liÅ‚y imiÄ™, i to czym siÄ™ zajmuje oraz jakie przygody jÄ… czekajÄ…. Tutaj również wyobraźnia nie znaÅ‚a granic, a to najlepszy dowód na to, że najmÅ‚odsi umiejÄ… piÄ™knie marzyć. Warto siÄ™ tego od nich uczyć.

Koniecznie siÄ™gnijcie po książki pani Justyny Bednarek, bo tylko tam możecie spotkać czarnÄ… skarpetkÄ™ - superbohaterkÄ™, malinowÄ… skarpetkÄ™ - kosmonautkÄ™, niebieskÄ…, która staje siÄ™ muzÄ…, KudeÅ‚ka i Grubelka, BabcochÄ™, Psinka-Åšwinka, Tomasza MontanÄ™ i wiele, wielu innych. Wszyscy oni posiadajÄ… supermoce, dziÄ™ki czemu robiÄ… dla Å›wiata i dla żyjÄ…cych na nim stworzeÅ„ wiele dobrego. Przygody jakie przy tym przeżywajÄ…, Å›mieszÄ… do Å‚ez, zaskakujÄ… i sÄ… dla dzieci niewyczerpanym źródÅ‚em wiedzy.

Spotkanie odbyÅ‚o siÄ™ w ramach dziaÅ‚ajÄ…cego przy bibliotece w Zabratówce Dyskusyjnego Klubu Książki ze Å›rodków Instytutu Książki.

 

Oprac. Irena Szczypek
Moderatorka DKK w Zabratówce