Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie┼Ť─ç Gmina Chmielnik

 Wie┼Ť─ç Gminna 2/2019

Asystent rodziny 


Rodzina jest warto┼Ťci─ů uniwersaln─ů, zas┼éuguj─ůc─ů na powszechne uznanie i wsparcie ze strony w┼éadz publicznych. W Polsce funkcjonuje system polityki na rzecz dzieci i rodziny, w ramach kt├│rego realizowana jest pomoc rodzinom z dzie─çmi w ramach ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych, opieku┼äczych i alimentacyjnych, tworzenie warunk├│w dla godzenia pracy z wype┼énianiem obowi─ůzk├│w rodzicielskich oraz wszechstronn─ů pomoc rodzinom prze┼╝ywaj─ůcym trudno┼Ťci opieku┼äczo-wychowawcze. Wa┼╝nym elementem tego systemu by┼éo uchwalenie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej z dnia 09 czerwca 2011 r. Wprowadzi┼éa ona regulacje w zakresie opieki nad dzieckiem i rodzin─ů, oraz podzieli┼éa wynikaj─ůce z ustawy obowi─ůzki mi─Ödzy samorz─ůd gminny i powiatowy. Zgodnie z t─ů ustaw─ů wspieranie rodziny prze┼╝ywaj─ůcej trudno┼Ťci w wype┼énianiu funkcji opieku┼äczo-wychowawczych to zesp├│┼é planowych dzia┼éa┼ä maj─ůcych na celu przywr├│cenie rodzinie zdolno┼Ťci do wype┼éniania tych funkcji.

Praca z rodzin─ů na szczeblu gminnym odbywa si─Ö mi─Ödzy innymi poprzez przydzielenie tam, gdzie jest to wskazane, asystenta rodziny. Jego rola polega na wsp├│┼épracy na rzecz rodziny prze┼╝ywaj─ůcej trudno┼Ťci, ze ┼Ťrodowiskiem lokalnym, s─ůdami i ich organami pomocniczymi, Policj─ů, instytucjami o┼Ťwiatowymi, s┼éu┼╝b─ů zdrowia, oraz organizacjami spo┼éecznymi.

Do zada┼ä asystenta rodziny zgodnie z ww. ustaw─ů miedzy innymi nale┼╝y:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin─ů we wsp├│┼épracy z cz┼éonkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we wsp├│┼épracy z cz┼éonkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zast─Öpczej, planu pracy z rodzin─ů, kt├│ry jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zast─Öpczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji ┼╝yciowej, w tym w zdobywaniu umiej─Ötno┼Ťci prawid┼éowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwi─ůzywaniu problem├│w socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwi─ůzywaniu problem├│w psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwi─ůzywaniu problem├│w wychowawczych z dzie─çmi;
 7. wspieranie aktywno┼Ťci spo┼éecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udzia┼éu w zaj─Öciach grupowych dla rodzic├│w, maj─ůcych na celu kszta┼étowanie prawid┼éowych wzorc├│w rodzicielskich i umiej─Ötno┼Ťci psychospo┼éecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez udzia┼é w zaj─Öciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzic├│w i dzieci;
 14. realizacja zada┼ä okre┼Ťlonych w ustawie o wsparciu kobiet w ci─ů┼╝y i rodzin "Za ┼╝yciem";
 15. prowadzenie dokumentacji dotycz─ůcej pracy z rodzin─ů;
 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
 17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zako┼äczeniu pracy z rodzin─ů;
 18. sporz─ůdzanie, na wniosek s─ůdu, opinii o rodzinie i jej cz┼éonkach;
 19. wsp├│┼épraca z jednostkami administracji rz─ůdowej i samorz─ůdowej, w┼éa┼Ťciwymi organizacjami pozarz─ůdowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizuj─ůcymi si─Ö w dzia┼éaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 20. wsp├│┼épraca z zespo┼éem interdyscyplinarnym lub grup─ů robocz─ů, o kt├│rych mowa w ustawie o przeciwdzia┼éaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, kt├│rych pomoc przy wykonywaniu zada┼ä uzna za niezb─Ödn─ů.

Dla podkre┼Ťlenia roli jak─ů rodzina pe┼éni w spo┼éecze┼ästwie dzie┼ä 15 maja zosta┼é przez ONZ ustanowiony Mi─Ödzynarodowym Dniem Rodziny.

Anna Bocek