Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna 3/2019

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 12 września 2019r. podjęto następujące uchwały:


SESJA Nr VIII

  1. UCHWAŁA NR VIII/55/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję w latach 2020-2023.
  2. UCHWAŁA NR VIII/56/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2019 rok.
  3. UCHWAŁA NR VIII/57/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  4. UCHWAŁA NR VIII/58/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego w 2019 roku.
  5. UCHWAŁA NR VIII/59/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Chmielnik dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rafałowskiej.
  6. UCHWAŁA NR VIII/60/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
  7. UCHWAŁA NR VIII/61/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Chmielnik na 2019 rok.
  8. UCHWAŁA NR VIII/62/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Chmielnik na 2019 rok.
  9. UCHWAŁA NR VIII/63/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Chmielnik.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz