Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie┼Ť─ç Gmina Chmielnik

 Wie┼Ť─ç Gminna 3/2019

Informacja w sprawie ┼Ťwiadczenia dobry start oraz ┼Ťwiadczenia wychowawczego 


Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Chmielniku przypomina, i┼╝ wnioski w sprawie ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2019/2020 mo┼╝na sk┼éada─ç do 30 listopada 2019 roku drog─ů elektroniczn─ů (poprzez stron─Ö https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowo┼Ť─ç elektroniczn─ů) oraz drog─ů tradycyjn─ů tj. w wersji papierowej w tut. Organie w godzinach od 7:15 do 15:15.

Przypominamy, ┼╝e ┼Ťwiadczenie dobry start przys┼éuguje raz w roku na dziecko ucz─ůce si─Ö w szkole, do uko┼äczenia przez nie 20. roku ┼╝ycia. Dzieci niepe┼énosprawne, ucz─ůce si─Ö w szkole, otrzymaj─ů ┼Ťwiadczenie do uko┼äczenia 24. roku ┼╝ycia.

┼Üwiadczenie dobry start nie przys┼éuguje na dzieci ucz─Öszczaj─ůce do przedszkola oraz dzieci realizuj─ůce roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zer├│wce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje r├│wnie┼╝ student├│w.

Pocz─ůwszy od bie┼╝─ůcego tj. 2019 roku wsparcie z programu „Dobry Start”, w zwi─ůzku z rozpocz─Öciem roku szkolnego 2019/2020, przys┼éuguje tak┼╝e dla uczni├│w szk├│┼é policealnych i szk├│┼é dla doros┼éych.

Informujemy, ┼╝e od 1 pa┼║dziernika 2019 roku prawo do ┼Ťwiadczenia wychowawczego ustalane jest pocz─ůwszy od miesi─ůca, w kt├│rym wp┼éyn─ů┼é prawid┼éowo wype┼éniony wniosek do ko┼äca okresu tj. do dnia 31 maja 2021 roku.

Przypominamy, ┼╝e je┼╝eli w okresie 3 miesi─Öcy, licz─ůc od dnia urodzenia si─Ö dziecka, obj─Öcia dziecka opiek─ů lub przysposobienia dziecka, zostanie z┼éo┼╝ony wniosek o ustalenie prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego, prawo to ustala si─Ö od miesi─ůca odpowiednio urodzenia si─Ö dziecka, obj─Öcia dziecka opiek─ů lub przysposobienia dziecka. W przypadku z┼éo┼╝enia wniosku po tym terminie, prawo do ┼Ťwiadczenia wychowawczego ustala si─Ö, pocz─ůwszy od miesi─ůca, w kt├│rym wp┼éyn─ů┼é wniosek z prawid┼éowo wype┼énionymi dokumentami.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego mo┼╝na sk┼éada─ç elektronicznie tj. poprzez stron─Ö Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo┼éecznej - empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowo┼Ť─ç elektroniczn─ů lub przez portal PUE ZUS oraz osobi┼Ťcie w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Chmielniku w godz. od 7:15 do 15:15.

Informujemy, ┼╝e w przypadku wyst─ůpienia zmian maj─ůcych wp┼éyw na prawo do ┼Ťwiadczenia wychowawczego 500+ osoba ubiegaj─ůca si─Ö oraz pobieraj─ůca ww. ┼Ťwiadczenie zobowi─ůzana jest do niezw┼éocznego powiadomienia o tych zmianach tutejszy Organ.

W sytuacji, gdy osoba uprawniona do ┼Ťwiadczenia wychowawczego lub cz┼éonek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w pa┼ästwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest zwi─ůzany z podj─Öciem przez dziecko kszta┼écenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nale┼╝y bezzw┼éocznie poinformowa─ç o tym fakcie tut. Organ.

Niepoinformowanie o zmianach maj─ůcych wp┼éyw na prawo do ┼Ťwiadcze┼ä wychowawczych mo┼╝e skutkowa─ç powstaniem nienale┼╝nie pobranych ┼Ťwiadcze┼ä, a w konsekwencji - konieczno┼Ťci─ů ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za op├│┼║nienie (aktualnie 7% w stosunku rocznym).

Wype┼éniaj─ůc wniosek o ustalenie prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego oraz ┼Ťwiadczenia „dobry start” drog─ů elektroniczn─ů nale┼╝y zwr├│ci─ç uwag─Ö na prawid┼éowe wype┼énienie wszystkich wymaganych rubryk. B┼é─ůd we wniosku skutkuje osobistym wstawiennictwem w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Chmielniku i poprawieniem lub uzupe┼énieniem danych.

Przypominamy, ┼╝e aby otrzyma─ç informacj─Ö o rozstrzygni─Öciu prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego oraz ┼Ťwiadczenia „dobry start” konieczne jest wskazanie we wniosku poprawnego adresu e-mail. W├│wczas wnioskodawca otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej informacj─Ö o przyznaniu ┼Ťwiadczenia. W przypadku braku poczty elektronicznej informacj─Ö mo┼╝na odebra─ç osobi┼Ťcie w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Chmielniku. Nieodebranie informacji o przyznaniu ┼Ťwiadczenia wychowawczego/ ┼Ťwiadczenia dobry start nie wstrzymuje wyp┼éaty tego ┼Ťwiadczenia.

Szydełko Anna