Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie┼Ť─ç Gmina Chmielnik

 Wie┼Ť─ç Gminna 4/2019

Informacja w sprawie ┼Ťwiadczenia wychowawczego 


Przypominamy, ┼╝e wnioski o ustalenie prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego nale┼╝y sk┼éada─ç w organie w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego mo┼╝na sk┼éada─ç elektronicznie tj. poprzez stron─Ö Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo┼éecznej - empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowo┼Ť─ç elektroniczn─ů lub przez portal PUE ZUS oraz osobi┼Ťcie w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Chmielniku w godz. od 7:15 do 15:15.

Prawo do ┼Ťwiadczenia wychowawczego ustalane jest pocz─ůwszy od miesi─ůca, w kt├│rym wp┼éyn─ů┼é prawid┼éowo wype┼éniony wniosek do ko┼äca okresu tj. do dnia 31 maja 2021 roku.

Je┼╝eli w okresie 3 miesi─Öcy, licz─ůc od dnia urodzenia si─Ö dziecka, obj─Öcia dziecka opiek─ů lub przysposobienia dziecka, zostanie z┼éo┼╝ony wniosek o ustalenie prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego, prawo to ustala si─Ö od miesi─ůca odpowiednio urodzenia si─Ö dziecka, obj─Öcia dziecka opiek─ů lub przysposobienia dziecka. W przypadku z┼éo┼╝enia wniosku po tym terminie, prawo do ┼Ťwiadczenia wychowawczego ustala si─Ö, pocz─ůwszy od miesi─ůca, w kt├│rym wp┼éyn─ů┼é wniosek z prawid┼éowo wype┼énionymi dokumentami.

Przypominamy, ┼╝e przypadku wyst─ůpienia zmian maj─ůcych wp┼éyw na prawo do ┼Ťwiadczenia wychowawczego 500+ osoba ubiegaj─ůca si─Ö oraz pobieraj─ůca ww. ┼Ťwiadczenie zobowi─ůzana jest do niezw┼éocznego powiadomienia o tych zmianach tutejszy Organ.

Niepoinformowanie o zmianach maj─ůcych wp┼éyw na prawo do ┼Ťwiadcze┼ä wychowawczych mo┼╝e skutkowa─ç powstaniem nienale┼╝nie pobranych ┼Ťwiadcze┼ä, a w konsekwencji - konieczno┼Ťci─ů ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za op├│┼║nienie (aktualnie 7% w stosunku rocznym).

Nale┼╝y pami─Öta─ç, ┼╝e w sytuacji, gdy osoba uprawniona do ┼Ťwiadczenia wychowawczego lub cz┼éonek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w pa┼ästwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest zwi─ůzany z podj─Öciem przez dziecko kszta┼écenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nale┼╝y bezzw┼éocznie poinformowa─ç o tym fakcie tut. Organ.

Przypominamy, ┼╝e wype┼éniaj─ůc wniosek o ustalenie prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego drog─ů elektroniczn─ů nale┼╝y zwr├│ci─ç uwag─Ö na prawid┼éowe wype┼énienie wszystkich wymaganych rubryk. B┼é─ůd we wniosku skutkuje osobistym wstawiennictwem w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Chmielniku i poprawieniem lub uzupe┼énieniem danych.

Przypominamy r├│wnie┼╝, ┼╝e aby otrzyma─ç informacj─Ö o rozstrzygni─Öciu prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego konieczne jest wskazanie we wniosku poprawnego adresu e-mail. W├│wczas wnioskodawca otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej informacj─Ö o przyznaniu ┼Ťwiadczenia. W przypadku braku poczty elektronicznej informacj─Ö mo┼╝na odebra─ç osobi┼Ťcie w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Chmielniku. Nieodebranie informacji o przyznaniu ┼Ťwiadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wyp┼éaty tego ┼Ťwiadczenia.

Wnioskodawcy, kt├│rych wnioski o ustalenie prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego zosta┼éy przekazane do Wojewody Podkarpackiego - Wydzia┼éu Polityki Spo┼éecznej Podkarpackiego Urz─Ödu Wojew├│dzkiego w Rzeszowie (Oddzia┼é Koordynacji ┼Üwiadcze┼ä) mog─ů uzyska─ç informacj─Ö na temat stanu realizacji swojej sprawy w Punkcie Informacyjnym Oddzia┼éu Koordynacji ┼Üwiadcze┼ä, znajduj─ůcym si─Ö w siedzibie Podkarpackiego Urz─Ödu Wojew├│dzkiego w Rzeszowie (hol g┼é├│wny/parter): tel. 17 867-18-15 oraz e-mail: koordynacja@rzeszow.uw.gov.pl

Szydełko Anna