Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna Nr 1/2022

Zostały już tylko 2 miesiące! Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.

Należy zgłosić wszystkie źródła ciepła używane w danym domu (lub lokalu) np. kocioł na paliwo stałe (należy również określić klasę kotła), kominek, pompa ciepła, a nawet kuchnię węglową. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Zbieranie i ewidencjonowanie informacji o źródłach ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem.

Zgłoszenie źródła ciepła można zrobić w dwóch formach:

elektronicznie - czyli przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie zone.gunb.gov.pl (trzeba mieć jednak do tego profil zaufany);

papierowej - wysyłając deklarację pocztą albo składając osobiście w Urzędzie Gminy Chmielnik, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami pok. 37.

Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Przewiduje się, że prawidłowość wprowadzonych danych będzie weryfikowana, na przykład przez kominiarza przeprowadzającego przegląd przewodów, który potwierdzi to, co zostało wskazane

w deklaracji do CEEB, ewentualnie dokona jej modyfikacji.

Informujemy, że na dzień 27 kwietnia br. złożonych zostało zaledwie 46% wymaganych deklaracji dla nieruchomości położonych na naszym terenie. Dlatego apelujemy, aby nie zwlekać ze złożeniem deklaracji i nie narażać się na ewentualne kary.

Lidia Urbaś