zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 1/2008
Tradycje Wielkanocne i wiosenne
Święconka
Konkurs na najpiękniejsza Palmę wielkanocną, kartę i pisankę
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2008 KRONIKA SPORTOWA
KRONIKA SPORTOWA

Współpraca Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Informacja o współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, którym w rok 2008 udzielono dotacji z budżetu Gminy Chmielnik.

Uchwałą Nr XIV/96/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku Rada Gminy Chmielnik przyjęła program współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2008 rok.

Realizując ten program Wójt Gminy Chmielnik na mocy Zarządzenia Nr 3/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej.

Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu Wójt Gminy Chmielnik przeznaczył środki finansowe w kwocie 28 500,00 zł.

W ramach otwartego konkursu złożono 7 ofert z których wyłoniono następujących oferentów:

 

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1. Klub Sportowy „GALICJA” Chmielnik
36-016 Chmielnik 96
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność sportową, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”

8.000 zł.

2. Klub Sportowy „SZIK”
w Woli Rafałowskiej
36-017 Błędowa Tyczyńska
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność sportową, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Wola Rafałowska”

8.000 zł.

3. Uczniowski Klub Sportowy „GYMNASION” przy Gimnazjum w Chmielniku,
36-016 Chmielnik 41
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność sportową, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”

3.500 zł.

4. Podkarpacki Bank Żywności
w Rzeszowie
ul. Rynek 17
35-064 Rzeszów
„Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Chmielnik”

4 000 zł.

5. Rzeszowski Klub Sportów Walki „SYSTEM”
35-069 Rzeszów
ul. Bernardyńska 5/7
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność sportową, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik w zakresie karate sportowego”.

5 000 zł.


Przekazanie środków finansowych na realizację w/w zadań nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wójtem Gminy Chmielnik a wnioskodawcą, którego oferta została wybrana.

Nie udzielono dotacji z budżetu Gminy Chmielnik następującym podmiotom:

 

Lp. Oferent Nazwa zadania Uzasadnienie
1. Stowarzyszenie Sztuk Walki
ul. Św. Marcina 87
35-330 Rzeszów
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność sportową, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik w zakresie karate sportowego”. Oferta uzyskała mniej punktów w skali punktowej
2. Miejski Klub Sportowy „STRUG TYCZYN”
ul. Cicha 5
36-020 Tyczyn
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność sportową, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik” Oferta nie spełnia kryteriów formalnych


Zofia Budak


poprzednia strona do góry

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART