zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 1/2008
Tradycje Wielkanocne i wiosenne
Święconka
Konkurs na najpiękniejsza Palmę wielkanocną, kartę i pisankę
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2008 OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie wypalaj traw
Obowiązki mieszkańców Gminy
Wójt Gminy Chmielnik przypomina mieszkańcom o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe
Obowiązki mieszkańców Gminy

Wójt Gminy Chmielnik przypomina mieszkańcom Gminy o najważniejszych obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminie:

  • Właściciel posesji musi mieć nie tylko urządzenie do zbierania odpadów komunalnych (tj. pojemnik lub worki) i podpisana umowę, ma także obowiązek podłączyć nieruchomość do sieci kanalizacyjnej. Jeżeli nie jest to możliwe, nieruchomość musi być wyposażona w szczelne szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Szambo musi mieć nieprzepuszczalne dno i ściany oraz odpowiednie odpowietrzenie.

Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na swojej nieruchomości poprzez:

  • sprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (np. opadłych liści) z chodników wzdłuż nieruchomości,

  • systematyczne sprzątanie terenu nieruchomości z nieprzydatnych przedmiotów, a w szczególności oczyszczania z zanieczyszczeń dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów i ich otoczenia, systematycznego koszenia trawników i dzikiej roślinności oraz pielęgnacji drzew i krzewów;

  • utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia;

  • systematyczne obcinanie gałęzi drzew i krzewów zwisających nad chodnikami lub innymi miejscami użyteczności publicznej, utrudniającymi bezpieczne przejście lub przejazd.

Teren nieruchomości powinien być w miarę potrzeby sprzątany, utwardzone części terenu powinny być zamiatane, aby nie dopuścić do zalegania na nich nieczystości.

Wiele gospodarstw domowych w gminie do dnia dzisiejszego nie ma podpisanych umów na wywóz odpadów komunalnych, jak również mimo przebiegającej obok ich domu sieci kanalizacyjnej nie jest do niej podłączonych, lecz wypuszcza ścieki do rzeki lub często na sąsiedzką posiadłość. Wobec zaistniałej sytuacji, zmuszeni będziemy do podjęcia działań w celu wyegzekwowania od mieszkańców umów na wywóz odpadów, potwierdzenia kupowania worków i podłączenia do kanalizacji sanitarnej, kierując wnioski o ukaranie do sądu grodzkiego.

Osoby, które nie wykonują określonych w Regulaminie obowiązków podlegają odpowiedzialności karnej określonej w ustawie.

Zbliża się okres wiosennych porządków pomyślmy o naszym otoczeniu, posprzątajmy teren wokół domu, przydrożny rów z zalegających szklanych i plastikowych butelek, foliowych torebek itp.

Zróbmy coś, aby miejsce w którym żyjemy było czyste i przyjemne dla oka.

Agata Bolanowska


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART