zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 1/2008
Tradycje Wielkanocne i wiosenne
Święconka
Konkurs na najpiękniejsza Palmę wielkanocną, kartę i pisankę
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2008 OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie wypalaj traw
Obowiązki mieszkańców Gminy
Wójt Gminy Chmielnik przypomina mieszkańcom o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe
Wójt Gminy Chmielnik przypomina mieszkańcom o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXI/199/2006 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, tak aby zwierzęta nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i osób trzecich.

Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są:

 1. systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.), który nakłada obowiązek szczepienia psów powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonych szczepieniach;

 2. nie pozostawiania psa bez nadzoru;

 3. wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec. Zwierzę powinno być należycie uwiązane lub znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się zwierzęcia;

 4. prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu w przypadku wyprowadzania psa poza teren swojej nieruchomości;

 5. niedopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

 6. natychmiastowego sprzątania odchodów z terenów przeznaczonych do wspólnego użytkowania a w szczególności ulic, placów, skwerów i parków;

 7. nie wyprowadzania na teren piaskownic, placu zabaw i obiektów użyteczności publicznej;

 8. nieruchomość na terenie, której znajduje się pies, winna być oznakowana tabliczką informacyjną;

 9. o pojawieniu się u psa objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną natychmiast zawiadomić służby weterynaryjne i Wójta Gminy Chmielnik;

 10. poddanie obserwacji przez służbę weterynaryjną psa, który skaleczył człowieka;

 11. usunięcia z posesji na swój koszt zwłok padniętego psa.

Właściciele i opiekunowie zwierząt odpowiadają za wyrządzone przez te zwierzęta szkody.

Agata Bolanowska


poprzednia strona do góry

drukuj


Poniedziałek, 4 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART