zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 1/2008
Tradycje Wielkanocne i wiosenne
Święconka
Konkurs na najpiękniejsza Palmę wielkanocną, kartę i pisankę
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2008 OŚWIATA I KULTURA
OŚWIATA I KULTURA

Szopka noworoczna
Kolędy czar
Czucie i wiara
Wielki Dzień Czytania w SP nr 2 w Chmielniku
Składając życzenia-dziękujemy
Gminny przegląd kolęd i pastorałek
Nareszcie się budzimy
Wielki Dzień Czytania w SP nr 2 w Chmielniku

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chmielniku od dwóch lat bierze udział w projekcie Comenius realizowanym pod tytułem „Książki rozpalają umysł”. Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerskimi szkołami z państw Unii Europejskiej. Wspólne działania mają przyczynić się do motywowania dzieci do czytania i rozwijania umiejętności rozumienia tekstu. Komunikowane się ze szkołą włoską, francuską, węgierską odbywa się z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

Udział w realizacji projektu Comenius umożliwił szkole w pierwszym roku pozyskać 4 600 Euro, natomiast w dwóch kolejnych latach, bieżącym i przyszłym, łącznie 16 000 Euro. Fundusze przeznaczane są na wyjazdy do szkół partnerskich, wyjścia do teatrów, przygotowanie językowe uczniów, szycie strojów do inscenizacji, prowadzenie warsztatów dla uczniów, zakup książek do biblioteki i materiałów do zajęć.

Zgodnie z założeniami projektu szkoła zobowiązana jest w ciągu dwu lat zorganizować co najmniej dwanaście wyjazdów zagranicznych. Do tej pory nauczyciele i uczniowie odwiedzili Anglię, Węgry i Włochy. W maju b.r. planowany jest wyjazd do Francji. W październiku 2008 roku szkoła będzie gościć szkoły partnerskie podczas czterodniowej wizyty roboczej w Chmielniku.

SP nr 2 w roku szkolnym 2006/2007 została wybrana spośród kilkudziesięciu szkół z regionu i razem z innymi pięcioma szkołami została oceniona jako przykład wzorowej aktywności i bardzo dobrej realizacji projektu. Wynikiem wyróżnienia było zaproszenie do udziału w Festiwalu Comeniusa w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu.

zdjęcie

 

W ramach projektu szkoła zorganizowała 29 lutego 2008 roku Wielki Dzień Czytania. Celem przedsięwzięcia było budowanie pozytywnych skojarzeń z książką. Podczas spotkania czytano literaturę krajów partnerskich. Przedstawiono wybrane fragmenty Małego Księcia A. de Saint Exupery’ego, Serca E. Amicisa, Chłopców z placu Broni F. Molnara oraz wiersze polskich poetów. W tym dniu wszyscy uczniowie byli ubrani w odświętne białe podkoszulki ozdobione flagami partnerskich krajów i tytułem projektu w języku angielskim.

zdjecie

 

Uczniowie zaprezentowali plakaty zawierające „7 powodów dla których warto czytać książki”. Wśród nich pojawiły się m. in. stwierdzenia, iż książki „uskrzydlają”, poszerzają wiedzę, wzbogacają słownictwo, umożliwiają podróż w czasie i przestrzeni, poprawiają koncentracje, są alternatywą dla Internetu i TV. Odczytano wyniki ankiety przeprowadzonej przez uczniów klasy III „Co czytali nasi rodzice?”. Przypomnienie wartości płynących z czytania wpłynęło na poziom koncentracji i skupienie uczniów.

W tym dniu szkoła gościła wójta gminy Chmielnik Krzysztofa Grada, wizytator Alinę Szczepańską, radnych gminy Krystynę Lampart, Bogdana Płodzienia, sołtys Annę Szydełko, kierownik biblioteki gminnej Beatę Wojnarowicz-Hondz. Jako pierwsi czytali na głos honorowi gości. Uczniowie chętnie słuchali, a następnie odpowiadali na pytania dotyczące przeczytanego tekstu. Uczniowie klas O-V wykonali prace plastyczne, a ich starsi koledzy z VI klasy pisali wypracowanie na temat wysłuchanego fragmentu książki. Dla dzieci ze starszych klas przygotowane były również testy na czytanie ze zrozumieniem. Autorzy najlepiej wykonanych zadań otrzymali nagrody książkowe. Ocenione prace plastyczne zostały umieszczone na wystawie zorganizowanej w sali gimnastycznej, a uczniowie zostali uhonorowani. Nagrody książkowe sponsorowane były przez bibliotekę gminną w Chmielniku i Comeniusa.

 

zdjęcie

 

Kolejnym elementem spotkania było czytanie przez nauczycieli fragmentów książek oraz ćwiczenia na rozumienie tekstu również z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego. Nauczyciele w tym dniu także wspominali książki swojego dzieciństwa, opowiadali uczniom o swoich wrażeniach z lektury, zachęcali do ich przeczytania.

Dla najmłodszych uczniów i zaproszonych spoza szkoły cztero-pięciolatków, czytali ich starsi koledzy. Dzieci wspólnie malowały słonia w kratkę, bohatera książki Elmer, oraz brały udział w zabawie z chustą do muzyki, w rytm której pluszowe słonie unosiły się w górę i opadały w dół. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w zabawach metodą Klanzy i w dwóch opowieściach ruchowych „Bryczka” i „Czerwony Kapturek”.

Przedsięwzięcie spotkało się z zainteresowaniem rzeszowskich mediów, zarówno prasy jak i TV Rzeszów emitującej w głównym wydaniu Aktualności sprawozdanie z działalności szkoły.

Wspólne czytanie, zabawy i praca z tekstem odbywały się w niezwykłej, magicznej atmosferze stworzonej przez wystrój sali gimnastycznej, która w tym dniu zamieniła się w przytulny, stylowy salonik z witrażami w oknach, wypełniony czarem „książek rozpalających umysł”.

Ewelina Radion


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART