zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 1/2008
Tradycje Wielkanocne i wiosenne
Święconka
Konkurs na najpiękniejsza Palmę wielkanocną, kartę i pisankę
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
Planowane inwestycje na drogach w 2008 roku

W bieżącym roku zaplanowano trzy przedsięwzięcia inwestycyjne na drogach gminnych publicznych:

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 1 0 8269 R Błędowa Tyczyńska – Zawodzie. W zakres prac ma wejść: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie poboczy gruntowych oraz wymiana istniejących przepustów. Warto zaznaczyć, że przebudowa obejmie całą w/w drogę i będzie to główne zadanie inwestycyjne obejmujące drogi gminne w 2008 r.

  2. Przebudowa drogi gminnej nr 1 0 8261 R Wola Rafałowska – Tomaszówka na długości 297 m. Planowane prace obejmują najbardziej zniszczony odcinek drogi, na którym kursuje autobus PKS (od końca drogi powiatowej do wysepki przystanku tzw. „ronda”). Projekt przewiduje wykonanie w istniejącym pasie drogowym nowej nawierzchni bitumicznej na wzmocnionej podbudowie, odmulenie rowów, odbudowanie poboczy oraz utwardzenie peronu przy przystanku autobusowym.

  3. Przebudowa drogi gminnej nr 108255 R Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik w Chmielniku na długości 530 m (odcinek od granicy z Wola Rafałowską w kierunku Chmielnika). Planowane prace obejmują: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego i pospółki, odbudowanie poboczy, wymiana istniejących przepustów, odmulenie rowów wraz ich częściowym zabezpieczeniem (montaż korytek). Na realizację zadania otrzymano dofinansowane w wysokości 150 tyś. zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.

W budżecie zarezerwowano również 150 tys. zł. na realizację wspólnego przedsięwzięcia Gminy Chmielnik i Starostwa Powiatowego w Rzeszowie – modernizację odcinka jednej z dróg powiatowych położonych na terenie naszej gminy.

W najbliższym czasie planuje się wykonanie cząstkowych remontów najbardziej zniszczonych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Prace obejmowały będą remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Zakupiono również 360 ton kruszywa w celu naprawy dróg żwirowych. Kruszywo zostało podzielone miedzy poszczególne sołectwa. W miesiącu kwietniu planuje się rozwieść i wbudować w nawierzchnię zakupiony materiał. Niestety z uwagi na ograniczone środki finansowe remont obejmie tylko część zniszczonych odcinków dróg. Po ustabilizowaniu się warunków pogodowych rozpoczną się prace ziemne (odmulanie przydrożnych i melioracyjnych rowów, wyrównywanie korony zniszczonych dróg gruntowych, itp.). W bieżącym roku planuje się zamówić usługi wykonywane koparką w wymiarze nie przekraczającym 500 godzin pracy.

W najbliższych miesiącach przewiduje się wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Chmielnik na odcinku ok. 70 m (od wjazdu na plac przy Urzędzie Gminy do wjazdu na drogę prowadzącą do boiska piłkarskiego).

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART