zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 1/2008
Tradycje Wielkanocne i wiosenne
Święconka
Konkurs na najpiękniejsza Palmę wielkanocną, kartę i pisankę
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHRONA ŚRODOWISKA
KRONIKA SPORTOWA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Logo Gminy Chmielnik
Sesje Rady Gminy Chmielnik
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Chmielnik
Gminne inwestycje
Internetowe Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Zabratówce
Planowane inwestycje na drogach w 2008 roku
Rozbudowa gminnego zespołu sportowo-rekreacyjnego w Chmielniku - I etap
Rozbudowa gminnego zespołu sportowo-rekreacyjnego w Chmielniku - I etap

W grudniu 2007 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Chmielnik została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu „Rozbudowa gminnego zespołu sportowo – rekreacyjnego w Chmielniku – I etap”. Projekt uzyskał akceptacje po przeprowadzonym konkursie w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 142 879 zł.

W ramach projektu planuje się budowę ogólnodostępnego placu zabaw wraz z montażem urządzeń do zabaw dla dzieci. Ponadto przewiduje się, wykonanie chodnika wzdłuż boiska (ciągu komunikacyjnego) dla pieszych do placu zabaw i boiska sportowego oraz montaż wiat stadionowych i ławek dla kibiców. Zostanie wykonane również sztuczne oświetlenie boiska i placu zabaw. Wolne od zabudowy powierzchnie przeznaczy się na cele rekreacyjne (ławki, klomby zielone, zieleń niska i średnia).

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono następujących wykonawców zamówienia:

  1. Część I (plac zabaw) – SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA „BUDOWLANI” ul. Piłsudskiego 17, 35-074 Rzeszów za cenę 198 723,49 zł (netto) / 242 442,66 zł (brutto);

  2. Część II (oświetlenie) – ELRES Sp. z o.o. ul. Podkarpacka 61, 35-082 Rzeszów za cenę 28 877,24 zł (netto) / 32 790,23 zł (brutto).

Prace przy w/w zadaniach mają być zakończone do dnia 30.04.2008 r.

Inwestycja usytuowana będzie w miejscowości Chmielnik obok i na terenie istniejącego boiska sportowego. Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie systemu alejek z ławkami, placem zabaw, ciągiem komunikacyjnym i zielenią niską stworzy pierwsze w Chmielniku mini centrum rekreacyjne. Celem projektu jest przede wszystkim wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego przez mieszkańców gminy.

Projekt jest pierwszą częścią realizacji planu rozbudowy Gminnego Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego). Całość planu przewiduje ponadto powstanie budynku zaplecza boiska sportowego (w którym między innymi będzie się znajdowało Gminne Centrum Infromacji Turystycznej), sceny zewnętrznej, parkingu, boiska do gry w koszykówkę, oświetlenia i odnowienie trasy rowerowej. Kolejne etapy rozbudowy centrum będą realizowane w następnych latach.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART