zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 GOPS W CHMIELNIKU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chmielniku

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że  realizuje projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Od 1 kwietnia 2009 roku rozpoczęto nabór osób do udziału w projekcie realizowanym w okresie 1.04.2009 roku - 31.12.2009 roku.

W ramach działań zostaną zastosowane instrumenty  aktywnej integracji skierowane do następujących grup:

  1. Bezrobotni i/lub
  2. Nieaktywni zawodowo  

Uczestnik  projektu musi spełniać kryteria:

  • być zameldowany w  Gminie Chmielnik,
  • korzystać ze świadczeń  pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  • być osobą w wieku aktywności zawodowej pozostającą bez zatrudnienia.

Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

Więcej informacji można uzyskać u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 10 lub  pod numerem telefonu (0-17)22-96-603Kierownik projektu
Alicja Kręcidło


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART