zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA

Człowiek z naszego środowiska
Informacje o aktualnych przetargach
Informacje o aktualnych przetargach

WÓJT GMINY CHMIELNIK

działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nw nieruchomości w dniu 29 kwietnia 2009 r. o godz. 1000 /Urząd Gminy w Chmielniku - sala posiedzeń/.

 

Lp.

Jednostka ewidencyjna /gmina/

Obręb
/wieś/

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia
działki /ha/

Cena
wywoławcza
w zł

Wadium
w zł

Minimalne postąpienie
w zł

1.

Chmielnik

Błędowa Tyczyńska

143/4

43079

0,9663

18 622

2 000

190

2.

Chmielnik

Zabratówka

912/2

25260

0,4019

6 924

700

70

1.         Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik:
poz. 1 - brak planu, w Studium teren wyłączony z zabudowy i częściowo osuwiskowy;
poz. 2 - brak planu, w Studium teren wyłączony z zabudowy.

2.         Warunki płatności - jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

3.         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto: Bank Spółdzielczy w Tyczynie O/Chmielnik nr 97916410182002200009410007 do dnia 23 kwietnia 2009 r. oraz okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, pełnomocnictwa w przypadku osób prawnych.

4.         Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba wyłoniona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym terminie.

5.         Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się przed przetargiem z położeniem, zagospodarowaniem, granicami i stanem prawnym nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 017 22 96 605 w godz. od 715 do 1515.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku w dniach 16.03.2009 r. – 29.04.2009 r.

 

 


 

 

RD.341/05/09

Chmielnik, 2009-04-02

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RD.341/05/09. Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi gminnej nr 108265 R klasy D Zabratówka – Handzlówka km 0+995 do 1+470 – I etap”

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 28-04-2009 r. do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego
Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
36-016 Chmielnik
Pokój nr 23

Pełna treść ogłoszenia na stronie www.bip.chmielnik.pl

 


 

Informacje o warunkach zamówień zamieszczone są na stronie internetowej:
www.bip.chmielnik.pl


poprzednia strona do góry

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART