zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 OŚWIATA I KULTURA
Imię naszego Gimnazjum

W wyniku głosowania uczniów, rodziców i nauczycieli Gimnazjum w Chmielniku wyłoniono ostatecznie patrona dla naszej szkoły. Otóż Gimnazjum będzie nosić imię Szarych Szeregów, harcerskiej organizacji młodzieżowej, która wykazała się patriotyzmem i odwagą podczas II wojny światowej. Szare Szeregi był to okupacyjny kryptonim Związku Harcerstwa Polskiego, który podczas 5 lat okupacji niemieckiej (1939-1944) musiał walczyć z oprawcami ludności Polski. Szare Szeregi, jak i inne organizacje podziemne, miały swoich naczelnych dowódców. Pierwszym dowódcą szarych Szeregów był Florian Marciniak ps. „Nowak”, następnym Stanisław Broniewski ps. „Orsza”. Po upadku powstania warszawskiego naczelnym dowódcą został Leon Marszałek ps. „Adam”, który pełnił tę służbę do rozwiązania Szarych Szeregów (18 I 1945).

Szare Szeregi dzieliły się na trzy główne piony, grupy wiekowe. Pierwszym pionem był Zawisza („Z”), który zrzeszał dzieci w wieku 12-14 lat. Chłopcy nie brali udziału w bezpośrednich działaniach przeciw okupantowi, szkoleni byli w zakresie łączności i ratownictwa. Drugą grupą wiekową były Bojowe Szkoły („BS”), które zrzeszały młodzież w wieku 15-18 lat. W BS-ach prowadzono szkolenia wojskowe. Harcerze Bojowych Szkół brali czynny udział w walce z okupantem w ramach Małego Sabotażu Wawer. Celem Wawru było wypisywanie na murach napisów, malowanie rysunków m.in. znaku kotwicy - znaku Polski Walczącej, żółwia - oznaczającego "Pracuj powoli". Oprócz wypisywania napisów chłopcy gazowali kina, zrywali niemieckie flagi, a podczas polskich świąt narodowych wywieszali polskie flagi. Wawerczycy wykonywali te czynności w ramach akcji N, aby ludność polska i niemiecka pamiętała, że Polska nadal istnieje i walczy. Trzecim pionem Szarych Szeregów były Grupy Szturmowe („GS”), była to młodzież powyżej 18 roku życia. GS były przeznaczone do walki bieżącej z okupantem przez sabotaż, dywersję kolejową i osobową. Pierwszą akcją warszawskich GS było wysadzenie torów kolejowych pod Kraśnikiem. Akcja opatrzona kryptonimem Wieniec II odbyła się w noc sylwestrową 1942/43 r. i zakończyła się sukcesem. Innymi znanymi akcjami GS są: uwolnienie więźniów pod Celestynowem (19/20 V 1943 r.), akcja pod Arsenałem (26 III 1943 r.), gdzie uwolniono Jana Bytnara ps. „Rudy” – dowódcę plutonu GS. Po tej akcji od ran zmarli „Rudy” i Aleksy Dawidowski ps. „Alek”, obaj byli przyjaciółmi Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka”. „Zośka”, pierwszy dowódca Grup Szturmowych w stolicy, zginął w akcji na posterunek w Sieczychach (20/21 VIII 1943). Po jego śmierci przeorganizowano strukturę Szarych Szeregów. Zmieniono strukturę harcerską w wojskową. Z warszawskich Grup Szturmowych utworzone zostały 3 kompanie. Dwie z nich stanowić będą trzon batalionu Zośka, a trzecia kompania zostaje wydzielona do walki z gestapo. Można by jeszcze długo wymieniać akcje przeciwko okupantowi przeprowadzone przez bataliony. Jedno jest pewne, że tym młodym ludziom rzuconym na szaniec strasznej, wojennej rzeczywistości, nie zabrakło odwagi, aby czynnie sprzeciwić się złu w imię ideałów braterstwa i miłości ojczyzny, nawet za cenę życia. Gimnazjaliści mają okazję czytać o bohaterach i działalności Szarych Szeregów w książce Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”. Jednak, kiedy Gimnazjum już zyska patronat Szarych Szeregów będzie to doskonały pretekst, aby wciąż na nowo analizować postawy i motywy działań bohaterów tej organizacji i uświadamiać uczniom, że młodość to nie tylko płocha zabawa, ale też odpowiedzialność i obowiązek wobec rodziny, przyjaciół, a także wobec ojczyzny. Należy przy tym zaznaczyć, iż Gimnazjum w Chmielniku kultywuje od dawna harcerskie tradycje i ideały. Przy szkole działa drużyna harcerska zrzeszająca uczniów, którzy robią wiele dobrego dla szkoły i naszej gminy.

Oficjalne nadanie imienia szkole planuje się na wrzesień 2009 r., a więc na początek nowego roku szkolnego, w rocznicę utworzenia Szarych Szeregów. Od dłuższego czasu trwa proces przygotowawczy zmierzający do spełnienia wszystkich koniecznych wymogów i procedur.

W tym celu w Gimnazjum powołano zespół nauczycieli i rodziców koordynujący prace związane z nadaniem imienia szkole. Prowadzona jest szeroka działalność wychowawcza i patriotyczna wśród młodzieży. Uroczystość nadania imienia wiąże się również z gromadzeniem niezbędnych środków finansowych. Jesteśmy więc wdzięczni mieszkańcom Chmielnika, którzy zechcieli wesprzeć nasze działania, poprzez zakup stroików przygotowanych przez gimnazjalistów przed Świętem Zmarłych oraz Świętami Bożego Narodzenia, za wolne datki podczas wystawiania Jasełek w Gimnazjum oraz w Woli Rafałowskiej. W tym względzie nieoceniona jest zwłaszcza działalność Rady Rodziców. Otóż, w lutym zorganizowano zabawę karnawałową, a wszelkie pozyskane środki Rada Rodziców przeznaczyła na wydatki związane z nadaniem imienia szkole. Serdeczne podziękowania Gimnazjum kieruje do Pana Wójta Krzysztofa Grada, za życzliwość i wsparcie dla naszych działań. Ponadto pragniemy gorąco podziękować naszym Sponsorom: firmie „Chmielnik Zdrój” S.A., firmie „IVA” z Borku Starego i Piekarni „Magma” z Błędowej Tyczyńskiej.

Podobne gesty są dla szkoły tym cenniejsze, że wynikają z życzliwości i poparcia dla działalności Gimnazjum. Widać, że mieszkańcy Gminy świetnie rozumieją, że szkoła to nasze wspólne dobro.

Monika Wójcik


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 2 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART