zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 OŚWIATA I KULTURA
Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich pan Bolesław Opałek tak opisał powstanie i przebieg działalności Towarzystwa

Miasto Lwów w ciągu istnienia od XIII w. jako duże skupisko wielonarodowej ludności, wytworzyło materialną i historyczną strukturę, w której zamieszkali ludzie różnych grup społecznych, w tym przedstawiciele także elit intelektualnych historycy, artyści, pisarze mający potrzeby działań na rzecz kultury. Na tych podstawach w XIX i w początkach XX w. powstały we Lwowie organizacje i towarzystwa skupiające miłośników Lwowa, których celem była dbałość o zabytki historyczne, dokumentacja kultury, sztuki i utrwalanie tej wiedzy w zapisach. Czołowym towarzystwem w tej dziedzinie było Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa, powstałe w r.1906 - po zawieszeniu działalności na okres wojenny - reaktywowane w 1926 r. działało do 1939 r. wydając bogata literaturę: "Bibliotekę Lwowską". W wyniku zmian terytorialnych po II wojnie światowej, ludność Kresów zmuszona była opuścić tereny zamieszkałe i osiedlić się w Polsce w różnych regionach kraju. Większość lwowian wyjechała na ziemie zachodnie. Warunki ustrojowe i polityczne nie pozwalały na szerzenie wiedzy o dawnych opuszczonych ziemiach oraz reaktywowania działalności dawnych organizacji. Dopiero zmiany ustrojowe w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przywróciły swobodę działań, co pozwoliło na reaktywowanie dawnych towarzystw. Największym skupiskiem lwowian był Wrocław i tam we wrześniu 1988 r. powstaje Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Lwowa. To pozwala na podjęcie w Rzeszowie inicjatywy powołania Oddziału. W wyniku zebrania 23.01.1989 na które przybyło 112 osób deklarujących przystąpienie do towarzystwa, powstał w Rzeszowie 31 Oddział. Na zebraniu tym wybrano zarząd na pierwszą czteroletnią kadencję, zatwierdzony przez Zarząd Główny i Urząd Wojewódzki (15.02.1989). Działalność Towarzystwa rozpoczęto w udostępnionych nieodpłatnie lokalach PTTK, TPPR (I.1989-II.1991) a od III.1991 do chwili obecnej w Stronnictwie Demokratycznym, wykorzystując także w zależności od potrzeb inne większe lokale.


Cmentarz Orląt Lwowskich

W pierwszych dwóch latach ilość członków szybko rosła od 112 osób w 1989 do 684 w 1990 r., później zaczęła spadać. Częstotliwość zebrań ogólnych zależna była od możliwości lokalowych, początkowo sporadyczna, w miarę upływu czasu, stabilizacji ilościowej i lokalowej od 1990 r. jeden raz w tygodniu - dwugodzinne z przerwami świątecznymi i wakacyjnymi. Tematykę zebrań stanowią wykłady, pogadanki historyczne wygłaszane przez członków lub osoby zaproszone, ostatnio przekazy wizyjne z kaset i płyt dot. wydarzeń i opisów kresowych. Od roku 1991 nazwę Towarzystwa zmieniono na Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Działalność czteroletnich kadencji jest następująca I/1989-1993 II/1993-1997 III/1997-2001. Składy zarządu 10-14 osobowe IV/2001-2005 zmiana zarządu V/2005-2009 zmiana zarządu. Obecny stan ilościowy członków wynosi 60 osób. W okresie początkowej działalności zorganizowano 7 wystaw historycznych, 5 występów zespołów wokalnych (Nowy Sącz, Przemyśl, Warszawa). W latach 1989-2005 członkowie oddziału (48 osób) wygłosili 309 prelekcji uzupełnianych videokasetami, których tematyka dotyczyła historii Lwowa i Kresów, szczególnie z okresem II wojny światowej. Dla upamiętnienia ważnych wydarzeń w uzgodnieniu z władzami Kościoła Św. Krzyża i Kurii (Ks. Walenty Bal, Ks. Władysław Jagustyn, Ks. Biskup Kazimierz Górny) wykonano, finansując ze środków społecznych, 3 tablice umieszczone na fasadzie kościoła. Pierwszą poświęconą obronie Lwowa 1918 r. odsłonięto 22.XI.1998, 2-gą poświęcona Polakom Wołynia, Małopolski Wschodniej, Rzeszowszczyzny zamordowanym przez nacjonalistów ukraińskich - odsłonięto 17.IX.2003. Trzecią poświęconą Profesorom lwowskich uczelni zamordowanych w lipcu 1941 r. - odsłonięto 3.VII.2005. Odsłonięcia tych tablic odbyły się bardzo uroczyście.

Zgodnie z obowiązkami statutowymi Oddział prowadzi od początku działalności pomoc charytatywną dla rodaków na Kresach. W pierwszych latach była to pomoc rzeczowa: żywność, leki, odzież, jednak po kilku latach wprowadzono jako pomoc tylko środki finansowe przekazywane przeważnie we Lwowie kilkudziesięciu osobom w okresie Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Pomocą objęte są też parafie kościołów: Św. Antoniego we Lwowie i Przmyślanach. Środki na ten cel zbierane są wśród członków, a także są przekazy sponsorów (kilku osób). Wartość pomocy w skali roku wynosi około kilkunastu tysięcy. Od 8 marca 2002 roku istnieje w Leżajsku Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Działa ono bardzo aktywnie, często organizuje wycieczki na Kresy, a szczególnie do Lwowa, przekazując dużą pomoc w różnych formach dla Polaków i Towarzystwa Opieki nad Cmentarzami Wojennymi we Lwowie. Do Towarzystwa należy 37 osób.


Prezes TMLiKP-w

 

prezes Bolesław Opałek


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART