zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

SESJE RADY GMINY CHMIELNIK
Inwestycje i remonty gminne
Szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę
Planowane inwestycje na drogach w 2009 roku
Zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych w 2009 roku
Planowane inwestycje na drogach w 2009 roku

W bieżącym roku zaplanowano trzy przedsięwzięcia inwestycyjne na drogach gminnych publicznych:

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 108261 R Wola Rafałowska – Tomaszówka w Woli Rafałowskiej na długości 1662 m. W zakres prac ma wejść: wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej (wiążąca i ścieralna) o szerokości od 4 m do 5m, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, umocnienie rowów ściekami betonowymi, wykonanie utwardzonych poboczy, wymianę istniejących przepustów oraz wykonanie zabezpieczeń w postaci barier energochłonnych. Warto zaznaczyć, że przebudowa obejmie całą w/w drogę i będzie to główne zadanie inwestycyjne obejmujące drogi gminne w 2009 r.
  2. Remont drogi gminnej nr 108252 R klasy D Lisi Kąt – Bucznik – Słocina (odcinek tzw. „Niedybrze”) na długości 1120 m. Projekt przewiduje wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej (wiążąca i ścieralna) o szerokości 3,2 m, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, umocnienie rowów korytkami betonowymi, wykonanie utwardzonych poboczy, wymianę istniejących przepustów. Na realizację zadania otrzymano dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.
  3. Remont odcinka drogi gminnej nr 108265 R Zabratówka – Handzlówka na długości 470 m (odcinek od końca starej nawierzchni asfaltowej w kierunku Handzlówki). Planowane prace obejmują: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego, wykonanie utwardzonych poboczy, wymiana istniejących przepustów, odmulenie rowów. Na realizację zadania otrzymano dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.
  4. W budżecie zarezerwowano również 100 tys. zł na realizację wspólnego przedsięwzięcia Gminy Chmielnik i Starostwa Powiatowego w Rzeszowie – modernizację odcinka drogi powiatowej nr 1402R Rzeszów – Matysówka – Chmielnik.
  5. W najbliższym czasie planuje się wykonanie cząstkowych remontów najbardziej zniszczonych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Prace obejmowały będą remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Zakupiono również 560 ton kruszywa w celu naprawy dróg żwirowych. Kruszywo zostanie rozdzielone pomiędzy poszczególne sołectwa. W miesiącu kwietniu i maju planuje się rozwieźć i wbudować w nawierzchnię zakupiony materiał. Niestety, z uwagi na ograniczone środki finansowe, remont obejmie tylko część zniszczonych odcinków dróg. Po ustabilizowaniu się warunków pogodowych rozpoczną się prace ziemne (odmulanie przydrożnych i melioracyjnych rowów, wyrównywanie korony zniszczonych dróg gruntowych, wymiana zniszczonych przepustów itp.). W bieżącym roku planuje się zamówić usługi wykonywane koparką w wymiarze nieprzekraczającym 450 godzin pracy i 3000 metrów bieżących odmulonych rowów.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART