zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

SESJE RADY GMINY CHMIELNIK
Inwestycje i remonty gminne
Szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę
Planowane inwestycje na drogach w 2009 roku
Zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych w 2009 roku
Szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę

Zbliża się okres, w którym nasila się występowanie szkód wyrządzanych w uprawach przez dziką zwierzynę i konieczność borykania się rolników z dochodzeniem odszkodowań z tego tytułu od kół łowieckich, które w większości nie pokrywają poniesionych strat.

Problem ten jest często sygnalizowany przez osoby poszkodowane i dostrzegany przez władze Gminy, dlatego też Rada Gminy na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2007 roku wystąpiła z Apelem Nr X/1/2007 w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia liczby dzikiej zwierzyny oraz zmiany przepisów prawnych określających zasady szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziką zwierzynę leśną.

Apel Rady został przekazany do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, a następnie do Ministra Środowiska w Warszawie, Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie oraz do Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów.

W odpowiedzi na nasz apel Minister Środowiska w przesłanym piśmie stwierdził, że obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie szacowania szkód łowieckich i prowadzona gospodarka łowiecka są prawidłowe.

W związku z powyższym Urząd Gminy nie ma możliwości działania w tym zakresie. Przypominamy jedynie o procedurach dotyczących zgłaszania i szacowania szkód.

W zgłoszeniu należy podać:

  • adres zgłaszającego wraz z telefonem,
  • położenie działki, jej numer ewidencyjny oraz rodzaj i powierzchnię uprawy,
  • powierzchnię uszkodzonej uprawy wraz z procentowym oszacowaniem jej zniszczenia,
  • datę wystąpienia szkody oraz kiedy ww. szkoda została zauważona,
  • w miarę możliwości gatunek zwierzyny, która dokonała zniszczeń.

Koło Łowieckie „Sarenka” w Błażowej

ul. Młynarska 7B

36 – 030 Błażowa


Zofia Budak


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 10 Czerwca 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART