zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2010 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKUOgłoszenie
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Zmiana w świadczeniu pielęgnacyjnym
Świetlica socjoterapeutyczna
Życzenia
Ogłoszenie

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

informuje, że

w okresie od 01.01.2010 roku – do 31.12.2010 roku

realizuje Projekt

Czas na aktywność w Gminie Chmielnik

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

Od 1 stycznia 2010 roku do 28 lutego 2010 roku trwał nabór osób do udziału w w/w projekcie.

W wyniku rekrutacji 12 osób zadeklarowało udział w projekcie.

Do projektu zakwalifikowało się 8 osób (4 osoby lista rezerwowa).

Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkałe w Gminie Chmielnik oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Z zakwalifikowanymi uczestnikami Projektu zawarte zostaną kontrakty socjalne, w ramach których korzystać będą z:

  • Aktywizacji społecznej w postaci:
    treningu kompetencji i umiejętności społecznej,
    oraz grupy wsparcia.
  • Aktywizacji zawodowej w ramach której odbędą się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.
  • Aktywizacji edukacyjnej w postaci kursów zawodowych w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11, na stronie internetowej www.gopschmielnik.pl lub pod numerem telefonu (0-17) 22-96-603

 

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 28 Marca 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART