zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2010 OŚWIATA I KULTURA
Językowe zmagania

Już od trzech lat uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku biorą udział w ogólnopolskim konkursie polonistycznym, który ogłaszany jest na stronie internetowej www.konkursslowodaje.pl. W bieżącym roku szkolnym odbyła się już czwarta edycja tego konkursu.

Ogólnopolski konkurs Słowo daję to wspólne dzieło Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny, Kolegium Nauczycielskiego im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu i Wydawnictwa Nowa Era.

Wśród wielu regulaminowych celów na plan pierwszy wysuwają się: upowszechnianie kultury słowa, podnoszenie świadomości językowej, a wraz z nią także poziomu kształcenia językowego.

Pomysł znalazł niekwestionowane poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorami zadań konkursowych są doradcy metodyczni, konsultantami zaś: prof. dr Jan Miodek, dr Małgorzata Dawidziak -Kładoczna, dr Tadeusz Patrzałek, mgr Jerzy Tarnacki”.

Konkurs Słowo daję składa się z III etapów: szkolnego, rejonowego oraz finałowego we Wrocławiu. Zarówno w poprzednich latach, jak też i bieżącym roku szkolnym, swoich sił próbowały uczennice klas VI.

Tegoroczny pierwszy etap odbył się w listopadzie, w macierzystej szkole, był zatytułowany „Barwy ze słońca są” i składał się z testu pisemnego i opowiadania ustnego przed publicznością. Uczestniczkami były 4 uczennice, spośród których do etapu rejonowego miały szczęście dostać się dwie: Agata Szczypek i Karolina Szela.

Drugi etap miał miejsce w Ośrodku Metodycznym w Czudcu, 6 stycznia. Była to część pisemna. Test nosił nazwę „Pudełko zwane wyobraźnią”.

13 stycznia, w PCN w Rzeszowie odbyła się część ustna, czyli popisy krasomówcze zakwalifikowanych uczestników przed komisją ekspertów. W całościowej ocenie najwięcej punktów zdobyła Agata Szczypek, której zabrakło tylko kilku punktów do znalezienia się w Małym Finale. Niestety do ogólnopolskiego etapu dostają się tylko nieliczni i to z całej Polski, bowiem finał odbywa się we Wrocławiu i w jury zasiadają wyżej wymienieni językoznawcy.

Czy warto zatem zachęcać i przygotowywać uczniów do zmagań językowych na szczeblu krajowym? Odpowiem wprost: Warto!

Konkurs ten jest bardziej przystępny dla ucznia niż konkursy kuratoryjne. Przygotowując uczennice do udziału powtarzamy materiał całościowo: zagadnienia gramatyczne, jak też literackie. Uczestniczki próbują swoich sił zarówno w formie pisemnej, jak również ustnej. Wypowiedź ustna w etapie szkolnym jest formą wystąpienia przed publicznością, która staje się jury i ocenia mówcę według przygotowanych kryteriów. W ocenie szkolnego jury, to właśnie rówieśnicy bywają najbardziej wymagającymi ekspertami.

Przyznać jednak trzeba, że do konkursu powinni przystępować uczniowie mający na bieżąco nieprzymuszony kontakt z książką, chcący poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauki o języku, wzorujący się na wypowiedziach między innymi profesora Jana Miodka oraz ci, którzy swoje myśli potrafią, w sposób niebanalny, przelać na papier i do tego jeszcze pięknie zaprezentować je mową ciała, gestykulacji czy odpowiednią barwą głosu. Udział w konkursie pozwala na pokonanie stresu oraz na uczeniu się nawiązywania kontaktu z odbiorcą. Uwrażliwia uczestników na poprawne posługiwanie się naszym językiem oraz wychwytywanie błędów gramatycznych tak nagminnie popełnianych w środkach masowego przekazu.

Język nasz jest dobrem narodowym, dlatego, na co dzień dbajmy o jego rozwój i kulturę słowa mówionego i pisanego. Niewątpliwie pomaga w tym udział naszych wychowanków w konkursach językowych, a wśród nich w konkursie Słowo daję.

 

Elżbieta Świerk


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART