zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2010 OŚWIATA I KULTURA
Klasa szósta i co dalej …

Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku zaprasza

 

Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku zaprasza w swoje progi wszystkich absolwentów szkół podstawowych. Nasza szkoła wciąż się rozwija i poszerza swoją ofertę edukacyjną. Systematycznie rozbudowuje bazę dydaktyczną, diagnozuje oczekiwania i potrzeby społeczności szkolnej.

We wrześniu 2010 roku planuje się oddanie profesjonalnego, wielofunkcyjnego boiska przy naszym Gimnazjum. W związku z tym od przyszłego roku szkolnego (2010/2011), zostanie utworzona klasa o profilu sportowym – specjalność piłka siatkowa. Utworzenie takiej klasy wynika z przekonania, że zdrowie i kondycja fizyczna naszej młodzieży pójdzie w parze z ich siłą i motywacją do pracy umysłowej. Od następnego roku szkolnego dodatkowo planowane jest wprowadzenie możliwości nauki trzeciego języka, nawiązanie współpracy z niemiecką szkołą i zorganizowanie wymiany uczniów, zajęcia zespołu chearleeders i instrumentalno-wokalnego, specjalistyczne zajęcia ortograficzno-kaligraficzne.

Gimnazjum zapewnia swoim uczniom rzetelne wykształcenie, pomoc i poradnictwo pedagoga szkolnego, regularne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i terapeutyczne dla potrzebujących uczniów. Pomoc w wyborze szkoły oferują zajęcia z doradcą zawodowym, gdzie młodzież określa swoje preferencje zawodowe i poznaje specyfikę rynku pracy. Nauczyciele wszystkich przedmiotów organizują zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych, którzy chcą poszerzać swoje wiadomości i umiejętności. Dla uczniów mających trudności dydaktyczne prowadzone są konsultacje przedmiotowe i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W problemowej sytuacji nasi wychowankowie mogą zwrócić się o pomoc nie tylko do wychowawcy klasowego, ale również do pedagoga szkolnego, czy nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw ucznia.

Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną. Większość sal lekcyjnych jest wyposażona w profesjonalny sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu. W Gimnazjum jest pracownia komputerowa, sala gimnastyczna i siłownia. Ponadto w szkole znajduje się biblioteka pełniąca również funkcję Multimedialnego Centrum Informacji, w której uczniowie chętnie odrabiają zadania domowe i korzystają z dostępnych stanowisk komputerowych z Internetem.

Szeroka oferta Gimnazjum umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w:

 • Przedmiotowych kółkach zainteresowań oraz kółku teatralnym, kółku kulinarnym, kółku szachowym, kółku turystycznym,
 • Chórze szkolnym i zespole wokalnym,
 • Redakcji szkolnej gazetki,
 • Spółdzielni uczniowskiej prowadzącej sklepik,
  Klubie Młodego Przedsiębiorcy,
 • Drużynie Harcerskiej ZHP,
 • Klubie Wolontariusza,
 • Szkolnym Klubie Jana Pawła II,
 • Zajęciach sportowych: SKS (siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, piłka halowa, wyjazdy z instruktorem na ściankę wspinaczkową).
 • Uroczystościach i imprezach szkolnych – Dzień Patrona Szkoły, Dzień Papieski, Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, Jasełka, poranki literackie, wieczorki poetyckie, dzień sportu, itp.
 • Realizacji programów profilaktycznych jak Szkoła bez Przemocy, Trzymaj Formę, Trzeźwy Umysł.
 • Szkolnym Klubie Europejskim.

Gimnazjaliści mają szeroki wachlarz możliwości zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, a także sprawdzania własnych umiejętności w licznych konkursach przedmiotowych, olimpiadach i turniejach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W naszym Gimnazjum można uzyskać także Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Na terenie szkoły zainstalowany jest monitoring, więc każdy może czuć się bezpiecznie. Gimnazjum zapewnia też indywidualne szafki dla uczniów. W szkole panuje miła i przyjazna atmosfera. Organizowane są wycieczki edukacyjne, wyjazdy do kina i rajdy rowerowe. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, który organizuje m.in. dyskoteki, pasowanie uczniów klas pierwszych, mikołajki, pocztę walentynkową. Mamy też gimnazjalny radiowęzeł, przez który codziennie można usłyszeć muzyczne hity i mnóstwo miłych życzeń.

Serdecznie zapraszamy !

 

Monika Wójcik


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 5 Lutego 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART