zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXXVIII

  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/287/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chmielnik.
  2. UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2010 terenu położonego przy drodze gminnej Wola Rafałowska- Przysłopy w miejscowości Wola Rafałowska przy granicy wsi Chmielnik.
  3. UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania.
  4. UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Rafałowska na lata 2008 – 2017.
  5. UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego.
  6. UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty i odroczenie płatności czynszu dzierżawnego.
  7. UCHWAŁA NR XXXVIII/293/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Chmielnik dla Związku Komunalnego „WISŁOK”.
  8. UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2010 rok.
  9. Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART