zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SPORT
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2011 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Zdrowych, pogodnych, spokojnych

Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości

oraz wesołego "Alleluja"

życzą

Kierownik, Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku

i Wychowankowie Świetlicy Socjoterapeutycznej


Czym zajmuje się świetlica terapeutyczna ?
Człowiek – najlepsza inwestycja
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc żywnościowa
Świadczenia alimentacyjne i fundusz alimentacyjny
Człowiek – najlepsza inwestycja

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
informuje, że
w okresie od 01.01.2011 roku – do 31.12.2011 roku
realizuje Projekt
„Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:
Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

W okresie 01.01.2011 roku - 28.02.2011 roku trwał nabór osób do udziału w projekcie

W wyniku rekrutacji 12 osób zadeklarowało udział w projekcie.

Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia i zatrudnione w tym rolnicy, zamieszkałe na terenie Gminy Chmielnik oraz korzystające ze świadczeń pomocy w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do projektu zakwalifikowało się 8 osób (4 osoby lista rezerwowa).

Z zakwalifikowanymi Uczestnikami Projektu zostały podpisane kontrakty socjalne, w ramach których korzystać będą z:

  1. Aktywizacji społecznej w postaci:
    – treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
    – grupy wsparcia.
  2. Aktywizacji zawodowej, w ramach której odbędą się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.
  3. Aktywizacji edukacyjnej w postaci kursów zawodowych w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, na stronie internetowej www.gopschmielnik.pl lub pod numerem telefonu 17- 22-96-603

Zespół Projektowy


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART