zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SPORT
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2011 URZĄD GMINY INFORMUJE
Planowane inwestycje na drogach w 2011 roku

Rok 2011 będzie okresem prowadzenia intensywnych prac przy modernizacji dróg publicznych na terenie naszej gminy. Rozpoczęcie realizacji inwestycji możliwe jest dzięki pozyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Najważniejszym przedsięwzięciem drogowym w bieżącym roku będzie remont drogi gminnej nr 108251R Chmielnik - Malawa z łącznikiem na odcinku 1176 m. Remont drogi pozwoli na swobodny ruch pojazdów (w tym pojazdów ciężkich), swobodny ruch pieszych w obu kierunkach oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi. Zakres prac obejmuje: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, poszerzenie jezdni do 4,5 m (łącznik 4 m), przystosowanie pobocza i rowu dla ruchu pieszego (chodnik), zabezpieczeniu przepustów i wysokich skarp barierami energochłonnymi, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową.

Wykonawcą przedsięwzięcia będzie firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku. Wartość zamówienia wynosi 1 172 748,56 zł (brutto). Na remont drogi Gmina Chmielnik uzyskała dotacje w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia.

Ponadto w najbliższym okresie rozpocznie się remont dróg gminnych: nr 108259R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska na odcinku 2670 m i drogi gminnej nr 854 Chmielnik – Pole w Chmielniku na odcinku 700 m. Realizacja inwestycji obejmuje: wykonanie robót ziemnych polegających na robotach koparkami, formowaniu i zagęszczaniu nasypów i oczyszczeniu rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy. Wykonawcy zamówienia zostaną wyłonieni w postępowaniach przetargowych w miesiącu kwietniu bieżącego roku. Na realizację obu wymienionych zadań Gmina Chmielnik otrzymała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.

W lutym złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji dróg wewnętrznych na terenie miejscowości Chmielnik, Błędowa Tyczyńska i Zabratówka.

W ostatnim okresie rozstrzygnięto przetarg na dostawę 1100 ton kruszywa w celu naprawy dróg żwirowych. Kruszywo zostanie rozdzielone pomiędzy poszczególne sołectwa. W miesiącu kwietniu i maju planuje się rozwieść i wbudować w nawierzchnię zakupiony materiał. Niestety z uwagi na ograniczone środki finansowe remont obejmie tylko część zniszczonych odcinków dróg. Po ustabilizowaniu się warunków pogodowych rozpoczną się prace ziemne (odmulanie przydrożnych i melioracyjnych rowów, wyrównywanie korony zniszczonych dróg gruntowych, wymiana zniszczonych przepustów itp.). W bieżącym roku planuje się zamówić usługi wykonywane koparką w wymiarze nie przekraczającym 550 godzin pracy i 4000 metrów bieżących odmulonych rowów.

Cały czas prowadzone są awaryjne remonty – likwidacja pozimowych przełomów na drogach o nawierzchni żwirowej na terenie całej gminy.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART