zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2012 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Świetlica Socjoterapeutyczna w Chmielniku
Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Zespół interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku. Realizuje on działania określone w Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chmielnik.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny w szczególności:

  • diagnozuje problem przemocy w rodzinie,
  • podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwości udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w godz. 715-1515, pokój 11, tel. 17-22-96-603 lub na Komisariat Policji w Tyczynie Rewir Dzielnicowych w Chmielniku, tel. 17-22-96-997 lub telefon alarmowy 997.

Informacje na temat przemocy w rodzinie można uzyskać także na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Fakt zaistnienia przemocy można zgłaszać dzwoniąc na telefon informacyjno-interwencyjny 801-120-002.

Przy Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim działa telefon informacyjny 987, pod którym można uzyskać informację o możliwościach uzyskania pomocy hostelowej, psychologicznej, socjalnej, prawnej i in. Informacje też można uzyskać na stronie internetowej www.rzeszow.uw.gov.pl w zakładce „Razem bezpieczniej”.

W Rzeszowie działa Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przy ul. Leszczyńskiego 3.

Elżbieta Korbecka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART