zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2012 OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli świętuje 40 lat swego istnienia

SOSW w Mrowli ma już 40 lat... Jest to szkoła kształcąca uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

40 lat istnienia to siła tradycji, doświadczenia, wprowadzania innowacji, ciągłego doskonalenia kadry, zdobywania zaufania u wychowanków i ich rodziców, budowania wizerunku Szkoły, powiększania bazy materialnej.

1 września 2011r. uczniowie, grono pedagogiczne i pozostali pracownicy SOSW w Mrowli weszli w progi nowo wybudowanego, na miarę XXI wieku, gmachu szkoły.

Nowy trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny połączony został z istniejącym odnowionym budynkiem internatu i spełnia nowoczesne standardy. Ma nowe gabinety logopedyczne, gabinet psychologiczny, lekarski, salę doświadczania świata, salę do terapii polisensorycznej, salę do terapii metodą integracji sensorycznej, pomieszczenia administracyjne, szatnie, pracownię techniczną, plastyczną, gospodarstwa domowego, komputerową, salę rehabilitacyjną, bibliotekę oraz oczywiście sale lekcyjne. Budynek jest wyposażony we wszelkie udogodnienia potrzebne w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych (winda, pochylnia i. in.). Nowa baza lokalowa umożliwia przyjęcie większej ilości uczniów i pozwala w pełni wykorzystywać kwalifikacje pracowników pedagogicznych.

Inwestycję w dużym stopniu wsparł Europejski Fundusz Społeczny.

Szczególnym dniem w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli był 29 września 2011 roku. Tego dnia miały miejsce ważne wydarzenia: obchody 40-lecia istnienia Placówki połączone z poświęceniem nowego budynku, nadaniem szkole imienia Kornela Makuszyńskiego i przekazaniem sztandaru. Powyższe uroczystości swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz, przyjaciele szkoły, byli i obecni pracownicy oraz oczywiście rodzice i uczniowie, a Mszy świętej przewodniczył biskup Kazimierz Górny. Było dużo radości i wzruszeń.

Czym jest SOSW w Mrowli?

Siłą napędową dla rozwoju i prężnego funkcjonowania Ośrodka jest Pani Dyrektor Elżbieta Świder. By przekonać się, że jest dobrym gospodarzem wystarczy odwiedzić placówkę, zaś o zaufaniu rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych świadczy to, iż uczęszczają tu uczniowie z powiatu: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, dębickiego.

SOSW zapewnia uczniom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym edukację, terapię i wychowanie przez 7 dni w tygodniu – od poniedziałku do niedzieli w formie całodobowej opieki realizowanej przez szkołę i internat.

Przedział wiekowy wynosi od 6 do 24 roku życia. Dzieci uczą się w klasach liczących od 4 do 8 uczniów.

Ze względu na różnorodne potrzeby rozwojowe, dla każdego ucznia opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Fachowa kadra pedagogiczna stosuje w pracy różnorodne metody nauczania i wychowania, by kształtować i rozwijać u dzieci zaradność, samodzielność, umiejętność współżycia w środowisku, sprawność fizyczną i umiejętności twórcze. Rozwój uczniów następuje poprzez dostarczanie wielu bodźców, umożliwianie przeżycia sukcesu dzięki odpowiedniej aktywności oraz przeżywanie pozytywnych emocji zarówno w nauce, jak i zabawie.

Nauczyciele do każdego dziecka podchodzą z otwartym sercem w myśl słów patrona K. Makuszyńskiego: „Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa”.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa
  • Gimnazjum
  • Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Grupy rewalidacyjno-wychowawcze w Łące
  • Internat

W planach jest poszerzenie oferty edukacyjnej o specjalny oddział przedszkolny. Czym spowodowane jest to nowe przedsięwzięcie?

Pani Dyrektor Elżbieta Świder wyjaśnia: (…) Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 1 września 2012 r. otwieramy oddział przedszkolny dla dzieci o specyficznych potrzebach rozwojowych w przedziale wiekowym 3-6 lat.
W przedszkolu dzieci zostaną objęte profesjonalną opieką, otrzymają możliwość lepszego startu i rozwoju od najmłodszych lat. Stawiamy na profesjonalne podejście oraz wyczucie potrzeb dziecka. Oddział przedszkolny oddam w ręce wykwalifikowanej kadry, gotowej udzielać indywidualnego wsparcia zarówno naszym przedszkolakom, jak też ich rodzinom.

Więcej informacji na temat działalności SOSW w Mrowli można znaleźć na stronie internetowej www.soswmrowla.pl Serdecznie zapraszamy!

A.S. i W.M


poprzednia strona do góry

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART