zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Podczas XVII sesji VI kadencji Rady Gminy Chmielnik w dniu 9 marca 2012 roku podjęto następujące uchwały:

SESJA XVII

  1. UCHWAŁA NR XVII/94/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 marca 2012 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2012 roku.”
  2. UCHWAŁA NR XVII/95/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 marca 2012 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
  3. UCHWAŁA NR XVII/96/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 marca 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zabratówka na lata 2012 -2020.
  4. UCHWAŁA NR XVII/97/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 marca 2012 w sprawie wskazania sołectwa Chmielnik do grupy pilotażowej Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.
  5. UCHWAŁA NR XVII/98/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 marca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenia środków finansowych na partycypację Gminy Chmielnik w kosztach realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.
  6. UCHWAŁA NR XVII/99/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 marca 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.
  7. UCHWAŁA NR XVII/100/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 marca 2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
  8. Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART