zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Apel do mieszkańców Gminy Chmielnik

APEL Nr XVIII/1/2012

Rady Gminy Chmielnik

z dnia 29 marca 2012 roku


W trosce o ochronę życia i zdrowia mieszkańców, ich bezpieczeństwa oraz w trosce o ochronę środowiska naturalnego na terenie Gminy Chmielnik na podstawie art. 17 ust.1,5,14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 2 pkt. 4 Statutu Gminy Chmielnik przyjętego uchwałą Nr IV/33/2003 Rady Gminy Chmielnik z dnia 14 lutego 2003 roku.

 

Rada Gminy Chmielnik

zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Chmielnik:


§1

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chmielnik


Wójt i Radni Gminy Chmielnik zwracają się z apelem o nie wypalanie traw i nieużytków rolnych. Wypalanie traw w naszym kraju to niechlubna tradycja. Każdego roku wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca pojawiają się kłęby dymu. Jak przekonują naukowcy oraz leśnicy wypalanie traw jest szkodliwe dla gleby, negatywnie wpływa na wiele elementów przyrodniczych, zabija znaczną ilość organizmów żywych i powoduje, że do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Takie działania niejednokrotnie są przyczyną powstawania groźnych dla lasów, łąk, zabudowań mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej pożarów, a także powodować mogą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.


Przypominamy, iż takie działanie stanowi naruszenie prawa i podlega odpowiedzialności karnej. Takie działanie jest również sprzeczne z zasadami tzw. dobrej kultury rolnej, której przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Wypalanie traw naraża właściciela pola na sankcje finansowe z tytułu otrzymywanych dopłat bezpośrednich do 20%, a w skrajnych wypadkach nawet 100% kwoty dotacji.


§ 2


Zobowiązuje się Wójta Gminy Chmielnik do przekazanie treści apelu do publicznej wiadomości.


§3

 

Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Dzierżak


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART