zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Planowane inwestycje na drogach w 2012 roku

Rok 2012 będzie czasem kontynuacji wzmożonych prac przy modernizacji dróg gminnych na terenie naszej gminy.

Najważniejszymi przedsięwzięciami drogowymi będą remonty dróg gminnych: Błędowa Tyczyńska – Rokitówka na odcinku 1400 m i Bucznik – Potoki (miejscowość Chmielnik) na odcinku 500 m. Realizacja inwestycji obejmuje: wykonanie robót ziemnych polegających na robotach koparkami, formowanie, zagęszczanie nasypów, oczyszczenie rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Wykonawcy zamówienia zostaną wyłonieni w postępowaniach przetargowych w miesiącu kwietniu bieżącego roku. Na realizację obu wymienionych zadań Gmina Chmielnik otrzymała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.

W lutym złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji dróg poscaleniowych na terenie miejscowości Błędowa Tyczyńska i Zabratówka.

W ostatnim okresie rozstrzygnięto przetarg na dostawę 1100 ton kruszywa w celu naprawy dróg żwirowych. Kruszywo zostanie rozdzielone pomiędzy poszczególne sołectwa. W miesiącu kwietniu i maju planuje się rozwieść i wbudować w nawierzchnię zakupiony materiał. Niestety z uwagi na ograniczone środki finansowe remont obejmie tylko część zniszczonych odcinków dróg. Po ustabilizowaniu się warunków pogodowych rozpoczną się prace ziemne (odmulanie przydrożnych i melioracyjnych rowów, wyrównywanie korony zniszczonych dróg gruntowych, wymiana zniszczonych przepustów itp.).

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Maja 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART