zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
STOWARZYSZENIA
OGŁOSZENIE WŁASNE
012345

Wieść Gminna 1/2013 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Apel Wójta Gminy Chmielnik
Przypominamy o złożeniu deklaracji „śmieciowej”
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rok 2013
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Podczas ostatniej XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Chmielnik w dniu 20 marca 2013 roku podjęto następujące uchwały:


SESJA XXVIII

 1. UCHWAŁA NR XXVIII/176/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Chmielnik na finansowanie lub dofinansowanie kosztów, związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Chmielnik.
 2. UCHWAŁA NR XXVIII/177/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik.
 3. UCHWAŁA NR XXVIII/178/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 4. UCHWAŁA NR XXVIII/179/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik 2013 roku.”
 5. UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chmielnik”.
 6. UCHWAŁA NR XXVIII/181/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. UCHWAŁA NR XXVIII/182/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Wykwalifikowani strażacy – bezpieczne społeczeństwo. Program rozwoju kluczowych umiejętności członków OSP w gminie Chmielnik” do realizacji przez Gminę Chmielnik.
 8. UCHWAŁA NR XXVIII/183/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 9. UCHWAŁA NR XXVIII/184/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 10. UCHWAŁA NR XXVIII/185/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę w 2013 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych objętych Strategią Gminy.
 11. UCHWAŁA NR XXVIII/186/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 9 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART