zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 1/2014 OŚWIATA I KULTURA
Świat czeka na to, co właśnie Ty możesz mu dać, czyli… jak odkrywa się talenty w Zespole Szkół w Chmielniku.

Odkrywanie talentów u każdego dziecka jest ważnym zadaniem współczesnej szkoły, ale także rodziców, samorządów, organizacji i instytucji. Każdy człowiek posiada bowiem określony potencjał. Trzeba tylko pomóc mu go odkryć i rozwinąć we właściwym kierunku. Przyglądanie się każdemu dziecku, dostrzeżenie jego mocnych stron, odkrywanie zdolności, zainteresowań – to zadanie realizowane również w naszej placówce.

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Chmielniku w bieżącym roku szkolnym odbywa się pod hasłem: „Rozwijając swoje pasje i walcząc z przemocą, wygrywam lepsze życie”. W ramach tego programu, zarówno w Szkole Podstawowej nr 1 jak i w Gimnazjum, wszelkie działania skierowane są na wychowanie uczniów wrażliwych, dalekich od przemocy, a przy tym pełnych poczucia własnej wartości. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że prawidłowo ukształtowane umiejętności społeczne i asertywne, to przepustka do lepszego życia we współczesnym świecie.

Talent ucznia w szkole mierzony jest zwykle miarą ocen lub sukcesów w konkursach, olimpiadach czy też zawodach sportowych. Istnieje jednak potrzeba, aby wyłaniać te ukryte talenty, które nie mają możliwości - albo nawet odwagi – ujawnić się. Dziś młody człowiek powinien mieć świadomość swoich mocnych stron, a przede wszystkim posiadać umiejętność autoprezentacji, aby przygotować się do wejścia na bardzo wymagający rynek pracy. Zespół Szkół w Chmielniku organizuje zatem działania zmierzające do takiego właśnie rozwoju osobowości swoich uczniów. W tym celu organizuje się uczniom autorskie wystawy prac plastycznych i literackich, umożliwia się udział w różnych formach rywalizacji na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. W szkole organizuje się też liczne zajęcia dodatkowe oraz różnorodne projekty edukacyjne, które mają pomóc każdemu z młodych ludzi poszukać własnych pasji, zainteresowań i umiejętności.

Inicjatywa naszej szkoły w zakresie promocji aktywności dzieci i młodzieży na rzecz pasji i zainteresowań, rozszerza się obecnie na teren całej gminy. 18 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Chmielniku odbył się Gminny Przegląd Talentów pod hasłem: „Każdy ma talent, mam i ja!”, który miał na celu ukazanie nieprzeciętnych zdolności i umiejętności młodych ludzi jako alternatywy spędzania czasu wolnego w aktywny sposób, a tym samym: zapobieganie zachowaniom ryzykownym młodzieży, doskonalenie umiejętności publicznej prezentacji swoich zainteresowań, podniesienie poczucia własnej wartości, a także kształtowanie świadomości swoich mocnych stron w perspektywie przyszłych wyborów życiowych. Warto zaznaczyć, iż Gminny Przegląd Talentów organizowany był pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Chmielnik – Pana Krzysztofa Grada. Co ważne – był to przegląd, a nie konkurs, dlatego wszyscy byli zwycięzcami.

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół w Chmielniku po raz kolejny bierze udział w ogólnopolskim programie „Trzymaj Formę!", którego głównym celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej. Odbywa się to poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i przestrzegania zbilansowanej diety. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie, gdyż realizowany jest metodą projektu, co daje młodzieży możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy i prezentowania jej w różnorodny i często bardzo kreatywny sposób na forum szkoły.

Przy okazji dążeń naszej placówki do promocji zdrowia i aktywności fizycznej, odkrywa się wiele młodych talentów sportowych. „W zdrowym ciele zdrowy duch!” – głosi słynna łacińska sentencja, z którą każdy kiedyś w swoim życiu się spotkał. Ćwiczenia fizyczne są bardzo ważne dla ciała, ale i dla umysłu człowieka – „grzmią” od dawien dawna lekarze. Bardzo często jednak zapał nasz kończy się tylko na teoretycznej znajomości „złotej myśli”. Aby tak się nie stało, w Zespole Szkół w Chmielniku dba się o wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Aktywność fizyczna jest bowiem bardzo ważna – szczególnie w okresie dojrzewania. Na szczęście, przedmiot wychowania fizycznego jest jednym z bardziej lubianych przez uczniów. Uprawianie sportu ma zbawienny wpływ na układ krążenia, oddechowy, trawienny i nerwowy. Podczas długotrwałego, intensywnego wysiłku fizycznego organizm produkuje endorfiny, czyli tzw. hormon szczęścia. Pozwala on zmniejszyć dolegliwości bólowe i wprowadzić w dobry nastrój. Okazji do dobrego nastroju nie brakowało w ostatnim czasie wśród uczniów naszej szkoły, gdyż tylko w lutym i marcu świętowaliśmy ich sukcesy sportowe, np. w gminnych zawodach ping – ponga i piłki siatkowej. Nie brakuje w szeregach naszej społeczności uczniowskiej utalentowanej sportowo młodzieży, której osiągnięcia daleko wykraczają poza ramy szkoły, gminy, a nawet powiatu. Okazję do szlifowania formy i zdrowej rywalizacji w duchu fair play dają im na pewno zajęcia SKS, na które uczęszcza coraz większa liczba osób. Nasi wychowankowie mają w ten sposób zagospodarowany czas wolny. Nie spędzają go tylko i wyłącznie przed monitorem komputera, łącząc się z wirtualnym światem. Przeżywają bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Uczą się wzajemnego szacunku, pokonywania własnych słabości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.

Na zakończenie, w związku z nadejściem wiosny, życzymy Wszystkim Mieszkańcom gminy Chmielnik duchowego i fizycznego odrodzenia. Niech poczucie własnej wartości oraz pewność, że jest się cenną i niepowtarzalną cząstką świata, rozkwitają w Państwa umysłach „jak w nieśmiałych pąkach” wiosennej przyrody!

Monika Wójcik, Alicja Bukała
Zespół Szkół w Chmielniku


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART