zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 1/2014 OŚWIATA I KULTURA
Nasi nominowani do ogólnopolskiej nagrody im. H. Radlińskiej

Kim była H. Radlińska?

H. Radlińska (patronka konkursu) była twórczynią pedagogiki społecznej w Polsce, która jak nikt inny wiedziała, że animatorzy są potrzebni, by społeczność lokalna mogła się rozwijać. Radlińska dostrzegała siły społeczne, czyli zależność między jednostką a środowiskiem, na której bazują w swojej pracy animatorzy.

Kto to jest Animator?

Animator to iskra społeczna, która zapala do aktywności kolejne osoby. To człowiek, który mobilizuje, angażuje, inspiruje, zachęca ludzi do działania, a także ich edukuje. Co bardzo ważne – JEST PRAKTYKIEM! Dostrzega potencjały lokalnych środowisk, inicjuje powstawanie różnych grup społecznych, łączy je, stara się je aktywizować- wspiera też osoby indywidualne- liderów, społeczników, inicjatorów lokalnych, którzy później przejmują część zadań animatora.

Kto został wytypowany z naszej Gminy Chmielnik?

Pani Zofia Nizioł - długoletnia Przewodnicząca KGW w Chmielniku oraz przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet. P. Zosia to osoba otwarta na drugiego człowieka, bardzo operatywna, która dba o rozwój Koła i działającego przy nim zespołu śpiewaczego „Górzanie”. Jest znana i poważana wśród mieszkańców, ceniona przez koleżanki z KGW z sąsiednich miejscowości. Posiada zdolności przywódcze, umie zarazić swoim entuzjazmem i przekonać do swojego pomysłu.


Pani Danuta Szajna - Prezes Stowarzyszenia „Nasza Wola”, emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Woli Rafałowskiej. Od kilku lat wraz z grupą mieszkańców prężnie działa nie tylko na trenie swojej miejscowości, ale także chętnie współpracuje z instytucjami zrzeszonymi na terenie całej Gminy Chmielnik.

To osoba bardzo ciepła, elokwentna – ale stanowcza!

Zapala do działania pozostałych członków Stowarzyszenia. Z inicjatywy Stowarzyszenia utworzono w Woli Rafałowskiej Izbę Tradycji. P. Danuta często organizuje różnego typu: imprezy, rajdy oraz wycieczki.

Pan Jarosław Trawka - Prezes Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Galicja” w Chmielniku.

Od 13 lat „prezesuje” Klubowi Sportowemu, który został utworzony z Jego inicjatywy. Koledzy wyrażają się
o P. Jarku – „Ścigacz”. Ma głowę pełną pomysłów, wspaniały organizator zawodów sportowych jak też działań lokalnych na rzecz rozwoju wsi Chmielnik. Jest także członkiem Lokalnej Grupy Działania - angażuje się
w prace społeczne (montowanie oznakowania, prace remontowe przy rozbudowie świetlicy wiejskiej). To człowiek młody, ambitny i kreatywny. Dzięki Jego działaniom klub współpracuje i korzysta ze wsparcia sponsorów - głównie Firmy „Dekor” w Rzeszowie.

„Doceniamy społeczną, pełną oddania pracę P. Jarosława i w pełni rekomendujemy jego osobę do Nagrody im. H. Radlińskiej” - tak wyrazili się o panu Jarosławie członkowie Zarządu Firmy „Dekor”.

W dniu 30.12.2013 r. na Sesji Rady Gminy Chmielnik odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów - nadesłanych
z Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie - instytucji, która patronuje konkursowi.

Wójt Gminy Chmielnik wręczył dyplomy uznania oraz publikacje dla Gości. Podziękował wszystkim nominowanym za ich wkład pracy i poświęcany czas - czym przyczyniają się do rozwoju naszej społeczności lokalnej.

Małgorzata Drążek
Radna Gminy Chmielnik


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 1 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART