zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 1/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Inwestycje i remonty gminne
Planowane inwestycje na drogach w 2014 roku
Trasy rowerowe w naszej gminie
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXXVIII

 1. UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do wystawienia weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
 2. UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do wystawienia weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
 3. UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do wystawienia weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
 4. UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę w 2014 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych objętych Strategią Gminy.
 5. UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/236/2014 z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielnik na 2014 rok.
 6. UCHWAŁA NR XXXVIII/248/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2014 roku”.
 8. UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 9. UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 10. UCHWAŁA NR XXXVIII/252/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 11. UCHWAŁA NR XXXVIII/253/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości.
 12. UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Chmielnik dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 5 Lutego 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART