zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2015 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

50 - lat minęło…..
Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Kobiet w Chmielniku za rok 2014
50 - lat minęło…..

Jubileusz 50-lecia działalności obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielniku. Spotkanie, jakie zorganizowano w świetlicy Domu Ludowego było okazją do przypomnienia historii tej organizacji oraz do uhonorowania zasłużonych członkiń.

Uroczystość rozpoczęła i prowadziła pani Zofia Nizioł, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet.

Dnia 3 marca 1964 roku, 43 kobiety z Górnego Chmielnika wstąpiło do KGW, które powstało pod patronatem gromadzkiego agronoma w Chmielniku – pana Stefana Szydełko. Prezesem nowopowstałego Koła została wybrana Anna Nizioł. Nie mając żadnego zaplecza finansowego ani gospodarczego członkinie bazowały w swojej działalności na składkach osobistych. Organizowały zabawy taneczne i towarzyskie w szkole na Górnym Chmielniku, kursy kulinarne, imprezy choinkowe.

Po sześciu latach zmieniono zarząd, wybierając na nową prezes Adelę Filip. W późniejszych latach zarząd zmieniał się kilkakrotnie, ale prezes pozostawała ta sama. Działalność wewnątrzorganizacyjna była zawsze zgodna i jednomyślna. Obejmowała szeroki zakres programowy na rzecz środowiska, która przynosiła kołu satysfakcję szacunek i dorobek. Koło Gospodyń współpracowało z władzami terenowymi i uzyskiwało uznanie dla swej działalności. Efektem tego było otrzymanie pomocy finansowej na przeprowadzenie różnorakich kursów i szkoleń: kursy żywnościowe, cukiernicze, krawieckie, szydełkowania, fryzjerskie, kursy sokowania, pokazy i prelekcje na makramę, na dekorację a także szkolenia i wykłady rolnicze prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie oraz instruktorów do spraw współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich. Przez szereg lat między kołami, a także wśród członkiń były prowadzone różne kursy, zainicjowane przez Gminną Radę Kobiet, której przewodniczącą była Krystyna Murias a później Adela Filip. Konkursy dotyczyły różnych aspektów prowadzenia gospodarstwa np.: „Więcej mleka wysokiej jakości”, „ Miło, czysto, zdrowo”, „Więcej owoców, warzyw i kwiatów”. Było dużo konkursów i pokazów na poletkach doświadczalnych.

W roku 1974 został zawiązany Zespół Ludowy pod nazwą „Gospochy” kierowany przez Adelę Filip. Zespół zaczął występować na różnych imprezach gminnych, na rzeszowskich scenach, jeździł na przeglądy wojewódzkie, niejednokrotnie zdobywając miejsca w konkursach. Z czasem zespół zmienił nazwę na „Górzanie”. Po wielu staraniach udało się utworzyć Gminny Ośrodek Kultury. Kobiety z Koła Gospodyń i Zespołu zaczęły organizować dożynki, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina i teatru, czynnie włączając w te działania młodzież. Wobec zmian struktur polityczno-gospodarczych w kraju Gminny Ośrodek kultury w Chmielniku został rozwiązany. Zespół podupadł, kobiety straciły ducha wycofując się z Zespołu i Koła. Przewodnicząca Adela Filip wraz z Instruktorką z Ośrodka Doradztwa Rolniczego starała się nie dopuścić do upadku KGW i Zespołu „Górzanie”. Koło organizowało wspólny opłatek, organizowało pokazy gastronomiczne, kursy upraw warzyw i kwiatów. Dopiero po zmianie władz gminnych w 2004 roku kultura zaczęła się odradzać. Członkinie biorą udział w prezentacjach i konkursach potraw tradycyjnych i regionalnych:

Błażowa „Starych potraw smak i urok”, Górno „Festiwal podkarpackich smaków”, Straszydle ”Harce ziemniaczane”, „Sonina Smaki i aromaty galicyjskiej Chaty”, Boguchwała „Piknik zbożowy”. Od 2005 roku koło bierze udział w Festiwalu Kwiatów w Albigowej z kompozycją kwiatów i piosenką. Wiele przepisów KGW w Chmielniku na potrawy tradycyjne i regionalne znalazło się w książkach kulinarnych „Kuchnia Doliny Strugu” wydane przez Lider Dolina Strugu.

Celem działania Koła jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Chmielnik, a także działalność kulturalno-oświatowa na rzecz mieszkańców. Ważnym zadaniem Kola jest również ochrona dziedzictwa kulturowego, ożywianie i przybliżanie tradycji i obrzędowości regionu. Przykładem tego jest organizacja różnych spotkań tj.: wigilia dla samotnych, wieczór kolęd, dzień kobiet, jajko wielkanocne, wieńce dożynkowe, święto gminy, biesiada gminna.

We wszystkich przedstawionych poczynaniach Koło uzyskuje znaczącą pomoc z miejscowej Biblioteki Gminnej, Szkoły Podstawowej nr 3, Wójta Gminy, Rady Gminy i Sołtysa. Dobrze układa się współpraca z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Podkarpacką Izbą Rolniczą. Stałej pomocy i Opieki udziela Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie.

Przewodnicząca KGW Pani Zofia Nizioł podsumowując 50-lecie działalności podziękowała za wieloletnią pracę w Kole Pni Adeli Filip. Doceniła, że zaszczepiła w członkiniach pracę społeczną i nie żałowała własnego czasu na rzecz działania dla ogółu. Wspomniała również o członkiniach, które odeszły na zawsze, prosząc wszystkich o powstanie i uczczenie ich pamięci minuta ciszy. Koło prowadzi swoją piękną kronikę działalności, do której zaproszeni goście wpisywali życzenia z okazji jubileuszu KGW.

Następnie był czas dla zaproszonych gości na składanie życzeń Jubilatkom. Życzenia złożyli:

 • Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pani Janina Kamińska wręczając okolicznościowy grawerton,
 • Wójt Gminy Chmielnik - Pan Krzysztof Grad,
 • - Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej – Pan Stanisław Bartman
 • Dyrektor Agencji Rynku Rolnego – Pan Andrzej Wróbel
 • Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW, członkini Krajowej Rady Kobiet – Pani Janina Kuźniar
 • Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW – Stefania Michałek
 • Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek
  i Organizacji Rolniczych – Pan Mieczysław Bochenek
 • Przedstawiciel KRUS w Rzeszowie – Pan Agata Borcz
 • Radny Powiatu Rzeszowskiego – Pan Andrzej Śmiałek
 • Kierownik Gminnej Biblioteki – Pani Beata Wojnarowicz-Hondz
 • Kierownik GOPS – Pani Alicja Kręcidło
 • Wikary Parafii Chmielnik – Ksiądz Krzysztof Szot
 • Była specjalistka WGD – Pani Zenona Mokrzycka
 • Specjalistki WGD – Pani Iwona Jurek i Pani Katarzyna Bajda
 • Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich gminy Chmielnik:
  Borówki – Pani Krystyna Maćkowicz
  Błędowa Tyczyńska – Pani Janina Ciura
  Zabratówka – Pani Aleksandra Szczepańska
 • Stowarzyszenie „Nasza Wola” w Woli Rafałowskiej – Pani Waleria Nawojska-Kasiak
 • Sołtysi wsi:
  Borówki – Pani Zofia Filip
  Chmielnik – Pani Anna Szydełko
  Błędowa Tyczyńska – Krystyna Walas
 • Następnie odbyło się wręczanie odznaczeń dla zasłużonych.
 • Odznakę honorowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymały Panie: Zofia Nizioł i Krystyna Murias. Order Serca Matkom Wsi otrzymały Panie: Henryka Trawka i Aleksandra Korbecka. Odznakę Podkarpackiej Izby Rolniczej Św. Izydora Oracza otrzymały Panie: Stanisława Kaplita, Helena Biskup i Czesława Rokita. Dyplomy okolicznościowe otrzymały Panie: Paulina Filip, Emilia Murias, Stanisława Kaplita, Krystyna Murias, Marta Ostrowska, Józefa Chmiel, Janina Szela i Władysława Szczypek.

Następnie odbył się poczęstunek i wspólna zabawa. W części artystycznej wystąpił Zespół Górzanie z Chmielnika. Spotkanie jubileuszowe było okazją do rozmów o przeszłości i planowaniu kolejnych imprez i wyjazdów.

 

 

Zofia Nizioł – Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet
Iwona Jurek, Katarzyna Bajda – specjalistki WGD PZDR Rzeszów


Z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Chmielniku prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji oraz wyrazów szczerego uznania dla zaangażowania Pań w upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wsi. Chciałybyśmy złożyć wyrazy wdzięczności za aktywną działalność i wytrwałą pracę społeczną służącą rozwojowi oraz kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców gminy Chmielnik oraz zwyczajów Podkarpacia. Niech umacnianie w tradycji i kulturze będzie Waszą pasją, niech to dzieło przyczyni się do tego, by wieś była dostrzegana i doceniana. W tym, co przyjdzie Wam dalej czynić, niech nie zabraknie zdrowia oraz pomyślności, a praca społeczna na rzecz drugich, niech dostarczy wielu satysfakcji wyrażonych wdzięcznością całej naszej społeczności.

Iwona Jureki
Katarzyna Bajda


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 2 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART