zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2015 URZĄD GMINY INFORMUJE
Planowane inwestycje drogowe w 2015 roku

Rozpoczyna się nowy rok 2015, będzie to kolejny okres wzmożonych prac obejmujących modernizację dróg gminnych. Zaplanowano kilka istotnych inwestycji drogowych.

W marcu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące najważniejszego przedsięwzięcia drogowego w bieżącym roku - przebudowy drogi gminnej nr 108260 R Wola Rafałowska – Michałki – Albigowa. Najlepszą ofertę, która opiewa na 648 230,28 zł brutto złożyła firma PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku. Przebudowa drogi będzie obejmowała łączny odcinek o długości 1818 m. W zakres przewidzianych prac wchodzi:

  • wykonanie robót ziemnych polegających na plantowaniu poboczy, oczyszczaniu z namułu i profilowaniu skarp,
  • wykonanie nawierzchni bitumicznej (na podbudowie z kruszywa),
  • przebudowę przepustów i zjazdów,
  • montaż oznakowania i urządzeń zabezpieczających,
  • wykonanie utwardzonych poboczy.

Na realizację inwestycji uzyskano dotację (50% kosztów brutto) w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Roboty budowlane mają być zakończone w terminie do dnia 31 sierpnia bieżącego roku.

W marcu zostało również ogłoszone postępowanie przetargowe na przebudowę drogi gminnej nr 108268 R Zabratówka - Markówki - Stawy na długości łącznej 738 m. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje: oczyszczenie rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, przebudowę przepustu Ř 1500 mm, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Zamówienie ma być wykonane do końca sierpnia. Przygotowywana jest dokumentacja dotycząca przebudowy drogi Błędowa Tyczyńska - Wielka Góra. Prace mają objąć odcinek 1200 m (do granicy z Gminą Hyżne). W chwili obecnej toczy się postępowanie mające na celu przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Na realizację obu zadań Gmina Chmielnik otrzymała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja pokryje 80% kosztów robót.

W lutym złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji dróg poscaleniowych na terenie miejscowości Błędowa Tyczyńska i Zabratówka.

W marcu również rozstrzygnięto postępowanie na dostawę 700 ton kruszywa, które ma być wykorzystane do przeprowadzenia remontów cząstkowych dróg o nawierzchni żwirowej. Kruszywo zostanie rozdzielone pomiędzy poszczególne sołectwa. W miesiącu kwietniu i maju planuje się rozwieźć i wbudować w nawierzchnię zakupiony materiał. Niestety z uwagi na ograniczone środki finansowe remont obejmie tylko część zniszczonych odcinków dróg. Po ustabilizowaniu się warunków pogodowych rozpoczną się prace ziemne (odmulanie przydrożnych i melioracyjnych rowów, wyrównywanie korony zniszczonych dróg gruntowych, wymiana zniszczonych przepustów itp.).

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 9 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART