zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2015 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sprawozdanie sołtysa wsi Chmielnik za okres 2011-2014

W latach 2011 do 2014 wykonano szereg prac drogowych mających na celu poprawę przejezdności dróg.

W roku 2011 i 2013 dokonano przebudowy drogi

 • Chmielnik – Grodzisko o dł. 1,43 km o wartości 494 888 zł przy dofinansowaniu na usuwanie klęsk żywiołowych.
 • Chmielnik – Malawa o dł. 1,18 km tzw. Wielkopolska przebudowa drogi, położenie nawierzchni asfaltowej i budowa chodnika o wartości 1 172 748 zł przy dofinansowaniu 586300 zł.
 • Chmielnik – Nyklówka o dł. 3,44 km o wartości 1 176 108 zł przy dofinansowaniu o wartości 1 130 068 zł.

2012

 • Chmielnik – Pole o dł. 0,7 km o wartości 248 498 zł.
 • Chmielnik – Bucznik o dł. 0,5 km o wartości 128 583 zł.
 • Chmielnik – Kozia Góra o dł. 0,33 km o wartości 119 548 zł przy dofinansowaniu 88 572 zł. z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych.
 • Chmielnik – Zawodzie (do granicy z Kielnarową) o dł. 0,6 km. o wartości 210 759 zł przy dofinansowaniu 160 tys. zł z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych.
 • Chmielnik Pańskie – Lisi Kąt o dł. 1,76 km o wartości 619765 zł przy dotacji 309 882 zł uzyskanej z Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W roku 2013 dokonano przebudowy drogi powiatowej Rzeszów – Św. Rocha – Lisi Kąt położenie nawierzchni i budowa chodnika na odcinku 1,52 km. Koszt inwestycji 1 293 593 zł. przy dofinansowaniu Gminy Chmielnik 323 398 zł.

Rok rocznie Gmina dokonuje zakupu kruszywa, które przeznaczone jest na remonty cząstkowe nawierzchni dróg, sukcesywnie remontowanie są przepusty drogowe (wymiana rur, odmulanie rowów, koszenie poboczy). Wielką bolączką jest stan prawny dróg. Podejmowane kroki w kierunku przeprowadzenia scaleń gruntu nie przyniosły rezultatu, gdyż nie wszyscy mieszkańcy wyrazili na to zgodę. Za scaleniem opowiedziało się około 50 % mieszkańców Sołectwa.

Mieszkańcy Sołectwa odczuwają brak wody, dlatego podjęto budowę wodociągu gminnego. Od roku 2011 do 2014 oddano wodociąg gminny, który w I etapie zasilił ponad 220 gospodarstw, a swoim zasięgiem objął przysiółki Zawodzie, Górny Chmielnik, Czarna o wartości 2,1 mln zł przy dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o wartości 883 095 zł.

W roku 2014 oddano do użytku kolejny etap wodociągu o wartości 1 729 619 zł. przy dofinansowaniu 1 036 427 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W obecnej chwili z wodociągu korzysta około 380 gospodarstw. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej nasza miejscowość zyskała na estetyczności i wyglądzie.

Dokonano termomodernizacji budynków Szkoły Nr 2 i Zespołu Szkół prace obejmowały docieplanie ścian, stropów, montaż kolektorów słonecznych, wykonanie elewacji.

Koszty docieplenia :

 • SP Nr 2 to 233 759,68 zł
 • Zespół Szkół 290 509,92 zł
 • Urząd Gminy 37 336,48 zł.

W roku 2011 przebudowano, wymieniono pokrycie konstrukcji dachu na SP Nr 1 koszt to 237 804,79 zł.

W roku 2012 przebudowano i zadaszono scenę na kwotę 108 000 zł.

Wybudowano wielofunkcyjne boisko przy SP Nr 3 o wartości 705 939 zł z dofinansowaniem z PROW o wartości 271 115 zł.

W roku 2013 wybudowano wielofunkcyjne boisko przy SP Nr 1 o wartości 438 427 zł z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o wartości 180 500 zł.

Parking przy Zespole Szkół na 29 miejsc o wartości 148 888 zł pozwolił choć częściowo rozwiązać problem miejsc parkingowych.

Aktywność mieszkańców ma odzwierciedlenie w podejmowaniu zadań wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

W roku 2011 wybudowano drewnianą podłogę na stadionie o wartości 23 417,90 zł,

W roku 2012 fundusz sołecki w wysokości 27 864,90 zł został przeznaczony na remont pomieszczeń w Domu Ludowym na świetlicę ogólnodostępną z aneksem kuchennym.

W roku 2013 fundusz wyniósł 28 510,90 zł i został przeznaczony na zakup 3 wiat przystankowych w kwocie 21 010,90 zł na przystanki Chmielnik Młyn, Chmielnik Sklep, Chmielnik Krzyżówka. Czwartą wiatę wymieniliśmy dzięki dotacji z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w wysokości 10 000 zł wiata przystankowa Chmielnik Czarna.

7500 zł zostało przeznaczone na dofinansowanie jednostki OSP Chmielnik.

W roku 2014 nie było środków na fundusz sołecki gdyż prowadzono wiele inwestycji.

Na rok 2015 fundusz sołecki w wysokości 26163,30 zł został przeznaczony na remont pomieszczeń w ogólnodostępnej świetlicy.

W roku 2011 Sołectwo Chmielnik przystąpiło do konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski.

W roku 2012 sołectwo przystąpiło do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Głównymi celami tego programu są:

 • Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej.
 • Zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturowych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 • Modernizacja przestrzeni wiejskiej.

W roku 2012 w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi Sołectwo wykonało zadanie polegające na „Oznakowaniu wsi Chmielnik” poprzez wykonanie tablic informacyjnych i kierunkowych oraz witacza.

Następnym zadaniem w ramach odnowy wsi był remont pomieszczeń w świetlicy ich modernizacja i powiększanie, dzięki ogromnej pracy i wspólnemu wysiłkowi dużemu zaangażowaniu wielu mieszkańców, którzy brali udział w pracach skuwania tynków i usuwania gruzu, serdeczne podziękowania panom: Stanisław Wacławek, Jarosław Trawka, Jerzy Pyziak, Bogdan Krużel, Adam Łazarz, Andrzej Kawalec, Zdzisław Łazarz, Józef Kędzior, Wojciech Paszkiewicz, Mateusz Tereszkiewicz, Witold Szydełko, Tomasz Szydełko, Adam Ziobro, Rafał Kozioł, Andrzej Śmiałek, Mariusz Nizioł.

Obecnie możemy się cieszyć z pięknych pomieszczeń, które służą wszystkim, gdzie organizowane są spotkania na różne okazje „Dzień Kobiet”, „Jajko Wielkanocne”, „Dzień Strażaka”, „Wigilia dla samotnych”. Rok 2012 był dla nas bardzo owocny i radosny, w konkursie „Piękna Wieś Podkarpacia” zajęliśmy I miejsce i otrzymaliśmy cenne nagrody w postaci traktorka odśnieżarki i odkurzacza łączna wartość nagród 14 000 zł.

O naszej miejscowości powstał film, który przedstawia infrastrukturę, gospodarkę, zabytki, budynki użyteczności publicznej, stowarzyszenia, szkoły, zakłady pracy, kulturę autorstwa Małgorzaty Grażyny Drążek, Anny Szydełko
z lektorami Agnieszką Trawką-Ferenc i Grzegorzem Starzakiem i obróbką filmową Janusza Michny.

Bardzo dziękuję za współpracę Radnym Sołeckim, Radnym Gminnym i wszystkim mieszkańcom, Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu. Oraz podziękowania za współpracę z Biblioteką Publiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń i ze Stowarzyszeniami.

W okresie 2011 – 2014 odbyło się 9 zebrań wiejskich. W każdy poniedziałek i czwartek pełniłam dyżur gdzie mieszkańcy załatwiali swoje postulaty i wnioski, służąc mieszkańcom pomocą.

Anna Szydełko
sołtys Chmielnika


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 9 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART