zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2015 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sprawozdanie z działalności Sołectwa Zabratówka w latach 2011 -2014

Rada Sołecka jak i Sołtys zakończyli swoją czteroletnią pracę. Nadszedł czas podsumowania działalności, dlatego też chciałbym przypomnieć o najważniejszych wydarzeniach dla Zabratówki w okresie sprawowania przeze mnie funkcji sołtysa.

Na początku chciałbym wspomnieć o trzech kluczowych inwestycjach dla Zabratówki w ostatnich latach. W 2013 roku wykonano chodnik wraz z odnowieniem nawierzchni asfaltowej w centrum naszej wsi. Jednocześnie, w tym samym czasie wykonano parking przy kościele oraz zmodernizowano kanalizację deszczową przy domu ludowym. Drugim najważniejszym dla nas przedsięwzięciem była zrealizowana w 2013 roku termomodernizacja Domu Ludowego. Zakres prac objął docieplenie ścian wraz z odnową elewacji, docieplenie poddasza modernizacja c.o. i montaż nawiewników. Natomiast trzecią istotną inwestycją dla wsi była przebudowa mostu w ciągu drogi Zabratówka – Wieś.

Ważnym tematem dla mieszkańców jest modernizacja dróg poscaleniowych. W latach 2011 – 2014 przebudowano łącznie ponad 4 km odcinków tych dróg. Zdecydowana większość w technologii nawierzchni asfaltowej.

Przez cały omawiany okres wykonywano bieżące cząstkowe remonty dróg. Na drogi wywieziono łącznie ponad 400 ton tłucznia, odmulono wiele przydrożnych rowów, przebudowywano przepusty drogowe oraz montowano w nawierzchni kanaliki przejazdowe.

Szczególna uwagę poświęcono budynkowi Domu Ludowego. Oprócz wcześniej wspomnianej wyżej termomodernizacji udało się zrealizować dużo różnych mniejszych zadań. Najważniejszym z nich była modernizacji sali widowiskowej. W 2012 roku wyremontowano salę, wymieniono grzejniki zainstalowano nagłośnienie i wykonano toaletę. Ponadto na działce OSP wywiercono studnię głębinową, z której woda ma zabezpieczać potrzeby budynku. Wyremontowano pomieszczenia ZOZ, siłowni i świetlicy bibliotecznej oraz zakupiono niezbędny sprzęt do siłowni.

Działalność sołectwa to nie tylko inwestycje, to również działalność kulturalna i sportowa. Co roku wspólnie z kołem wędkarskim sołectwo organizuje zawody wędkarskie dla dzieci, a w 2014 zorganizowane zostały zawody wędkarskie „O Puchar Wójta” dla dorosłych. Co roku też sołectwo wystawia drużynę i bierze udział w gminnym turnieju piłkarskim. Nasza drużyna osiąga duże sukcesy, w ostatnich dwóch latach zajęła I miejsca. Warto dodać, że w ubiegłym roku dzięki środkom z budżetu gminy i sponsorom zakupiono dla nich nowe stroje. Rada Sołecka wspiera również naszą straż i jej drużyny sportowe, które nie maja sobie równych w gminie, ale i też osiągają sukcesy na poziomie powiatowym.

Jeśli tylko na to pozwala aura Rada Sołecka wspólnie z OSP organizuje cieszące się olbrzymim zainteresowaniem kuligi. Niestety z uwagi na ostanie zimy, a raczej ich brak coraz trudniej zorganizować tą imprezę. Ostatnie kuligi odbyły się w latach 2011 i 2012.

Strzałem w przysłowiową dziesiątkę był remont pomieszczeń Domu Ludowego. Wielkim powodzeniem cieszy się siłownia, w pomieszczeniach świetlicy biblioteki swoje miejsce znalazło nasze Koło Gospodyń Wiejskich i zespół „Ósemka”. Po remoncie sala, w której się znajdujemy, praktycznie cały czas jest wykorzystywana do organizacji różnych imprez kulturalnych i edukacyjnych, a w pozostałym wolnym czasie trenują tutaj pingpongiści.

Rada Sołecka wraz z mieszkańcami angażuje się w różne inicjatywy. Organizowane są prace społeczne, imprezy kulturalne, również angażujemy się w inicjatywy charytatywne. Te wszystkie zadania są finansowane nie tylko ze środków samorządowych, staramy się i to z sukcesami pozyskiwać środki i różne materiały od sponsorów.

Bardzo cenimy sobie współpracę z instytucjami działającymi na naszym terenie to jest z: Parafią, OSP, Kołem Gospodyń Wiejskich, Szkołą Podstawową i Biblioteką. Z organizacjami tymi współpraca przebiega wzorowo.

Na koniec w imieniu swoim oraz Rady Sołeckiej składam podziękowania mieszkańcom Zabratówki jak i wszystkim innym angażującym się w pracę na rzecz rozwoju naszej miejscowości.

Piotr Szczepański


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 2 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART