zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2015 Wieść Gminna Nr 1/2015
Wieść Gminna Nr 1/2015

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Marzec 2015 Nr 1/2015
Pierwsza strona

Wielkanoc 2015

W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 r. str. 3
 • 40 placów zabaw zwanych „Podwórkiem NIVEA”. str. 3
 • Inwestycje i remonty gminne w I kwartale 2015 r. 3
 • Zgodnie z harmonogramem w dniach 18 i 19 maja br. odbędzie się zbiórka zużytych opon oraz elektrośmieci. str. 4
 • Dzikie wysypiska wciąż powstają… str. 5
 • Zakaz wylewania nieczystości ciekłych! str. 5
 • Sprawozdanie sołtysa wsi Borówki za okres 2011-2014 str. 6
 • Sprawozdanie sołtysa wsi Błędowa Tyczyńska za okres 2011-2014 str. 6
 • Sprawozdanie sołtysa wsi Chmielnik za okres 2011-2014 str. 7
 • Sprawozdanie sołtysa sołectwa Wola Rafałowska z działalności w latach 2011-2015 str. 8
 • Sprawozdanie z działalności Sołectwa Zabratówka w latach 2011 -2014 str. 9
 • Nowa kadencja sołtysów Gminy Chmielnik str. 10
 • Planowane inwestycje drogowe w 2015 roku str. 11
 • Podziękowanie dla mieszkańców Gminy Chmielnik str. 11
 • Dyżury Przewodniczącej oraz Radnych str. 11

OŚWIATA I KULTURA

 • Gimnazjalistki z Chmielnika w Pałacu Prezydenckim str. 12
 • Otwarta szkoła Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku str. 12
 • Warsztaty rękodzieła artystycznego dla każdego str. 13
 • Akcja reaktywacja! str. 14
 • Teatralne podróże str. 14
 • Najnowsze modele iPadów Air już w bibliotece str. 15

GOPS W CHMIELNIKU

 • Informacja str. 16
 • Świadczenia rodzinne str. 16
 • Karta Dużej Rodziny str. 17
 • Zespół Interdyscyplinarny str. 18
 • Świetlica Socjoterapeutyczna str. 19

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • Działalność jednostek OSP z terenu gminy w 2014 r. str. 20
 • Warta przy Bożym Grobie str. 22

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

 • 50 - lat minęło….. str. 23
 • Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Kobiet w Chmielniku za rok 2014 str. 24

STOWARZYSZENIA

 • Skrót sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola” za rok 2014 str. 26
Do pobrania:

Wieść Gminna Nr 1/2015

 

 

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 1/2015 Kwiecień
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<WG_2015_1.pdfWG_2015_1.pdf (1,3 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART