zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
URZĄD GMINY INFORMUJE
012345

Wieść Gminna 1/2016 Wieść Gminna Nr 1/2016
Wieść Gminna Nr 1/2016

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Marzec 2016 Nr 1/2016
Pierwsza strona

„O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo
z ziemią, sprawy Boskie ze sprawami ludzkimi” (Exsultet)

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składamy Państwu

serdeczne życzenia

zdrowia, pogody ducha

i wszelkiej pomyślności.

 

Niech te świąteczne dni

spędzone w gronie najbliższych

umocnią Waszą wiarę,

napełnią serca radością

i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Grażyna Małgorzata Drążek

Wójt Gminy

Krzysztof Grad

Wielkanoc 2016

W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik” str. 3
 • Inwestycje i remonty gminne w I kwartale 2016 r. str. 3
 • Planowane inwestycje drogowe w 2016 roku str. 3

OŚWIATA I KULTURA

 • „Muzyka, przyjaźń, radość, śmiech- życie łatwiejsze staje się” ☺☺☺ str. 4
 • Niezapomniana lekcja str. 4
 • ,,Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” w Zespole Szkół w Chmielniku str. 5
 • Nauka programowania w Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku str. 6
 • Przedszkolne nowinki z Błędowej Tyczyńskiej str. 7
 • Co słychać w gromadzie zuchowej wesołe słoneczka w SP 3 w Chmielniku str. 8
 • Hej kolęda, kolęda str. 9
 • „Małe drzewienko zapala duże drzewo” – Talmud str. 10

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

 • Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Chmielniku za rok 2015 str. 10

STOWARZYSZENIE

 • Pracowity rok 2015 str. 12
 • Stowarzyszenie „Nasza Wola” jako Organizacja Pożytku Publicznego str. 13

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • Działalność jednostek OSP z terenu gminy w 2015 r. str. 14

GOPS W CHMIELNIKU

 • Świadczenie wychowawcze str. 16
 • Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik str. 17
 • Świetlica Środowiskowa przy GOPS w Chmielniku str. 17
 • Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), Podprogram 2015 str. 18

URZĄD GMINY INFORMUJE

 • Gospodarka odpadami str. 19
Do pobrania:

 

 

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 1/2016 Marzec
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<WG_2016_1.pdfWG_2016_1.pdf (1,73 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Wtorek, 28 Marca 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART