zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
URZĄD GMINY INFORMUJE
012345

Wieść Gminna 1/2016 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Świadczenie wychowawcze
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Świetlica Środowiskowa przy GOPS w Chmielniku
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), Podprogram 2015
Świetlica Środowiskowa przy GOPS w Chmielniku

W dniu 26 stycznia 2016 roku Uchwałą Nr XII/77/2016 Rady Gminy Chmielnik została utworzona placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej. Placówka ta została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka wsparcia dziennego została połączona z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chmielniku i działa w ramach jego struktury organizacyjnej.

Świetlica Środowiskowa czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zapewnia dzieciom opiekę wychowawczą, pomoc w zakresie nauki szkolnej, przebywanie w życzliwymi i przyjaznym środowisku, organizację alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego i możliwość rozwoju zainteresowań oraz eliminowanie zaburzeń zachowania i łagodzenie niedostatków wychowawczych.

Świetlica organizuje różnorodne zajęcia rozwijające i wspierające rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny dzieci m.in.;

 • zajęcia wychowawcze (kształtowanie postaw pożądanych społecznie, wpajanie szeroko pojętych wartości humanistycznych np. sprawiedliwość, odpowiedzialność, szacunek, tolerancja, solidarność itp.),
 • zajęcia z zakresu ludoterapii (organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu integrację wychowanków, rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy i współpracy w grupie, rozwijanie ekspresji ruchowej i sprawności motorycznej ),
 • zajęcia plastyczno-techniczne (rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów i technik plastycznych, wyrabianie wrażliwości estetycznej),
 • zajęcia z zakresu muzykoterapii (wykorzystanie mat do tańczenia, sprzętu karaoke, prowadzenie treningów autogennych – relaksacja i wyciszenie poprzez muzykę),
 • zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej (promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom)
 • zajęcia dydaktyczne (pomoc w nauce, ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania, rozwijanie umiejętności wypowiedzi na zadany temat, poszerzanie wiadomości, zaspokojenie ciekawości świata poprzez czytanie książek, oglądanie filmów i programów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
 • zajęcia okolicznościowe związane tematycznie z m.in.;
  - Dzień Babci i Dziadka,
  - Walentynki,
  - Dzień Kobiet,
  - Święta Wielkanocne
  - Dzień Matki,
  - Dzień Dziecka,
  - Dzień Ojca,
  - Dzień Chłopaka,
  - Dzień Edukacji Narodowej,
  - Dzień Pracownika Socjalnego,
  - Andrzejki,
  - Mikołajki,
  - Święta Bożego Narodzenia.

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych – czasu radości i refleksji

prosimy przyjąć serdeczne życzenia dobrego zdrowia,

pogody ducha oraz pozytywnej energii do działania.

Aby świąteczne dni upłynęły w atmosferze

serdecznych spotkań rodzinnych,

w duchu polskiej tradycji. 

 

Wychowankowie i Wychowawca
Świetlicy Środowiskowej w Chmielniku


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Maja 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART