zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
URZĄD GMINY INFORMUJE
012345

Wieść Gminna 1/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik"
Inwestycje i remonty gminne w I kwartale 2016 r.
Planowane inwestycje drogowe w 2016 roku
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach VII kadencji Rady Gminy Chmielnik, podjęto następujące uchwały:

SESJA XIII

  1. UCHWAŁA NR XIII/79/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2016 roku”.
  2. UCHWAŁA NR XIII/80/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chmielnik.
  3. UCHWAŁA NR XIII/81/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
  4. UCHWAŁA NR XIII/82/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  5. UCHWAŁA NR XIII/83/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/75/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabratówce.
  6. UCHWAŁA NR XIII/84/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Chmielnik dla Powiatu Rzeszowskiego.

SESJA XIV

  1. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
  2. UCHWAŁA NR XIV/86/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest na BIP Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART