zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2017 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Działalność jednostek OSP z terenu gminy w 2016 r.
III Strażacki turniej tenisa stołowego
Działalność jednostek OSP z terenu gminy w 2016 r.

Zakończył się kolejny rok działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Czas ten przyniósł wiele nowych wydarzeń mających wpływ na działalność strażackich stowarzyszeń. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące działalności naszych jednostek w 2016 roku.

1. Zdarzenia na terenie gminy

W ubiegłym roku na terenie gminy zanotowano 48 zdarzeń, w tym 10 pożarów, 36 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe. Niestety był to kolejny rok, w którym wystąpił wzrost liczby niebezpiecznych zjawisk. W 2015 roku odnotowano 44 zdarzenia, wzrost ten uwarunkowany jest przede wszystkim wystąpieniem większej liczby miejscowych zagrożeń (usuwanie powalonych drzew, usuwanie zatorów na rzekach, wypadki samochodowe itp.). Zwracają uwagę zdarzenia związane z komunikacją drogową – wypadkami samochodowymi (obecnie są to zdarzenia, które sprawiają strażakom najwięcej trudności). Z drugiej strony na terenie naszej gminy występuje bardzo mało pożarów związanych z wypalaniem traw, które są plagą w innych gminach.

Zestawienie ilości wyjazdów poszczególnych jednostek:

L.p.

Jednostka

Ilość
wyjazdów

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
Fałszywe

Ilość
zastępów

Liczba
ratowników

1 OSP Błędowa Tycz. - Krzywa

3

0

3

0

3

16

2 OSP Błędowa Tycz. - Wieś

0

0

0

0

0

0

3 OSP Borówki

1

1

0

0

1

2

4 OSP Chmielnik

15

5

9

1

14

69

5 OSP Wola Rafałowska

15

6

9

0

22

110

6 OSP Zabratówka

19

4

15

0

31

117

  Razem

53

16

36

1

71

314

Zestawienie ilości zdarzeń w poszczególnych gminach:

L.p. Obszar

2014

2015

2016

1 Miasto Rzeszów

1011

1065

959

2 Powiat Rzeszowski

1044

1428

996

3 Boguchwała

153

187

126

4 Błażowa

46

57

55

5 Chmielnik

39

44

48

6 Miasto Dynów

45

69

40

7 Dynów

32

44

45

8 Głogów Małopolski

136

144

134

9 Hyżne

32

51

36

10 Kamień

22

36

27

11 Krasne

102

87

58

12 Lubenia

40

55

38

13 Sokołów Małopolski

97

154

83

14 Trzebownisko

131

215

140

15 Tyczyn

61

62

61

16 Świlcza

126

107

105

Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy uczestniczyły również w działaniach związanych z zabezpieczeniem Rajdu Rzeszowskiego.


2. Wyposażenie techniczne

Na wyposażeniu jednostek z terenu gminy w 2016 r. znajdowało się 12 samochodów pożarniczych w tym 6 samochodów średnich gaśniczych z wodą i 6 samochodów lekkich. Średnia wieku pojazdów średnich wynosi 28 lat, a średnia wieku pojazdów lekkich 21 lat. Ponadto OSP posiadają m.in.: 14 motopomp pożarniczych (z których 13 to zawansowane wiekowo i wyeksploatowane motopompy PO-5, PO-3), 10 pomp szlamowych, 2 pompy pływające, 2 przecinarki do betonu i stali, 2 wentylatory oddymiające, 6 agregatów prądotwórczych, 7 pił mechanicznych do drewna, 6 zestawów pierwszej pomocy OSP R-1, 10 aparatów ochrony dróg oddechowych, 10 radiotelefonów samochodowych i 12 radiotelefonów nasobnych.

W ubiegłym roku OSP Wola Rafałowska wprowadziła do podziału bojowego SLRR Citroena Berlingo pozyskanego z Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie. Pozostałe zakupy wyposażenia dla OSP obejmowały przede wszystkim środki ochrony osobistej strażaka oraz różny sprzęt podręczny. Ekwipunek udało się zakupić dzięki środkom pozyskanym z rożnych funduszy zewnętrznych oraz z budżetu gminy. Jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym (Chmielnik, Zabratówka) nabyły m.in. wentylator oddymiający, radiostację nasobną, ubrania specjalne, hełmy, latarki. Koszt zakupu został pokryty ze środków dotacyjnych KSRG, i środków własnych jednostek. Również dzięki pozyskanym środkom z MSWiA strażacy z Woli Rafałowskiej i Błędowej Tyczyńskiej – Krzywej wzbogacili się o nowe wyposażenie. W ramach realizacji przedsięwzięcia pozyskano: 3 komplety ubrań specjalnych, 10 hełmów, 8 kominiarek, 6 latarek specjalnych. OSP Wola Rafałowska i OSP Zabratówka zakupiły po 2 komplety kombinezonów ochronnych przeciw owadom (środki z tzw. funduszu sołeckiego i środki własne). W końcu ubiegłego roku wszystkie jednostki zostały wyposażone w drobny podręczny sprzęt: siekiery, tłumice, łopaty itp. Koszt zakupów został pokryty z budżetu gminy. Niestety w 2016 roku miało miejsce przykre zdarzenie dotyczące OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa. Do garażu tej jednostki dokonano włamania w wyniku czego strażacy stracili niezbędny sprzęt min. agregat prądotwórczy i piłę mechaniczną. Mamy nadzieje że z pomocą środków z MSWiA i z budżetu gminy w bieżącym roku uda się uzupełnić straty.

3. Stan kadrowy, wyszkolenie, kontrole

W skład jednostek operacyjno – technicznych na terenie gminy w obecnej chwili wchodzi 126 strażaków. Wszyscy są wyszkoleni – posiadają minimum stopień podstawowy ratownika OSP, przeszli badania lekarskie i są ubezpieczeni. W 2016 r. w szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego, dowódców i recertyfikacji KPP oraz współdziałania z LPR udział wzięło 26 druhów. Z uwagi na to, iż kolejny rok uczestnikami szkoleń byli strażacy reprezentujący jednostki OSP: Chmielnik, Wola Rafałowska i Zabratówka istnieje pilna potrzeba zintensyfikowania szkoleń dla druhów będących członkami pozostałych OSP. Szczególnie ważne są szkolenia ratowników technicznych i dowódców ponieważ jednostka nie może wyjechać do działań ratowniczych w przypadku, gdy wśród przybyłych, na alarm ratowników nie ma druha, który ukończył szkolenie dowódców OSP.

W październiku w miejscowości Kielnarowa odbyły się powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe. Były to ćwiczenia jednostek OSP z KSRG przy udziale jednostek Państwowej Straży Pożarnej. W manewrach uczestniczyły nasze dwie jednostki zrzeszone KSRG tj. OSP Chmielnik i OSP Zabratówka.

W listopadzie KM PSP w Rzeszowie skontrolowała dwie jednostki będące KSRG, OSP Chmielnik i OSP Zabratówka. Kontrola obejmowała wyszkolenie ratowników, stan techniczny sprzętu, prowadzenie dokumentacji ratowniczej, wyposażenie indywidualne ratowników. Przeprowadzono również praktyczne ćwiczenia. Wyniki kontroli potwierdziły profesjonalne przygotowanie naszych jednostek, gdyż obie otrzymały oceny - bardzo dobry.


4. Działalność kulturalna i sportowa

Działalność ochotniczych straży pożarnych to nie tylko akcje ratowniczo-gaśnicze. Jednostki aktywnie angażują się w działalność kulturalną, edukacyjną i sportową, biorąc udział w różnych inicjatywach podejmowanych na terenie gminy. Strażacy włączają się również w życie parafialne. Delegacje z jednostek uczestniczą często w uroczystościach religijnych, a w kościołach pełnione są warty przy Bożym Grobie. Ważnym wydarzeniem 2016 roku były obchody 125 – lecia powstania jednostki i nadania nowego sztandaru zorganizowane przez druhów z Chmielnika. W ubiegłym roku nie zapomniano również o najmłodszych adeptach ochotniczego pożarnictwa – młodzieżowych drużynach pożarniczych dla których zorganizowano rozgrywki piłki halowej w Chmielniku i rajd rowerowy w Zabratówce. Jednostki OSP po raz kolejny włączały się w inne inicjatywy. Strażacy z OSP Wola Rafałowska i OSP Zabratówka brali czynny udział w akcji krwiodawstwa w Harcie oraz prowadzili działania edukacyjne w szkołach - na tym polu szczególnie wyróżnili się druhowie z Woli Rafałowskiej. Przy OSP w Zabratówce działa również zespół muzyczno-wokalny „Ósemka, który jest inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych m.in. styczniowych jasełek.

5. Plan działalności

W czerwcu bieżącego roku zostaną zorganizowane w Tyczynie II Międzygminne Zawody Sportowo Pożarnicze Drużyn z Terenu Gmin Tyczyn i Chmielnik. Również w tym roku w miesiącu czerwcu odbędą się Powiatowe Zawody Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a we wrześniu zostaną zorganizowane Powiatowe Zawody Pożarnicze Drużyn OSP grup A i C. W każdej ze szkół podstawowych przy udziale jednostek OSP odbędą się ćwiczenia mające na celu doskonalenie działań ratowniczych podczas ewakuacji budynku. W okresie letnim planuje się również przygotować zajęcia sportowe i konkursy dla MDP z terenu gminy oraz zorganizować turnieje sportowe dla dorosłych.

Marek Czarnota


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Maja 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART