zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXV

  1. UCHWAŁA NR XXV/147/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości.
  2. UCHWAŁA NR XXV/148/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2017 roku”.
  3. UCHWAŁA NR XXV/149/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  4. UCHWAŁA NR XXV/150/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego".
  5. UCHWAŁA NR XXV/151/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
  6. UCHWAŁA NR XXV/152/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rafałowskiej.
  7. UCHWAŁA NR XXV/153/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia udziału w projekcie pn. „Czas na Technologie informacyjno- komunikacyjne i eksperyment” w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 5 Lutego 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART