zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
INFORMACJA
012345

Wieść Gminna 1/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Informacja o prowadzonych robotach geologicznych

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie działając na podstawie koncesji nr 24/2001/p z dnia 24 września 2001 r. udzielonej przez Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Zalesie-Rzeszów” oraz decyzji Ministra Środowiska DGK-IV.4740.40.2017.KA z dnia 9 października 2017 r. zatwierdzającej „Dodatek nr 4 do projektu robót geologicznych na obszarze koncesji poszukiwawczo rozpoznawczej Zalesie-Rzeszów nr 24/2001/p dla wiercenia otworu poszukiwawczego Chmielnik-2K” prowadzi na terenie gminy roboty geologiczne.

Roboty geologiczne prowadzone będą w miejscowości Chmielnik, przysiółek Jarząbki w terminie od 31 stycznia 2018 r. do 24 września 2020 r. Wykonawcą wierceń jest firma Exalo Drilling S. A. z siedzibą w Pile. Głównym celem zamierzonych prac jest uzyskanie przypływu węglowodorów z mułowcowo-piaszczystych i mułowcowo-ilastych utworów miocenu pod utworami nasunięcia karpacko-stebnickiego.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART