zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2019 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Informacja w sprawie świadczeń
Karta Dużej Rodziny - informacja
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik realizuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu wchodzi 12 osób i są to przedstawiciele:

  1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  2. Oświaty;
  3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  4. Komisariatu Policji w Tyczynie;
  5. Kuratorskiej Służby Sądowej;
  6. Ochrony zdrowia;
  7. Organizacji pozarządowej.

W 2018 roku odbyło się 18 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, z których sporządzono listy obecności i protokoły.

Tematyka spotkań Zespołu w 2018 roku obejmowała: omówienie skali problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy w oparciu o dane na temat liczby niebieskich kart wypełnianych przez policję i Ośrodek, omówienie sytuacji wybranych rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, omówienie działań, jakie będą podejmowane przez Zespół w kierunku rozpowszechniana informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, omówienie procedur dotyczących przemocy w rodzinie, dyskusje nad zakończeniem procedury Niebieskiej Karty, zaplanowanie spotkań na 2019 rok.

Spotkania Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i jej najbliższemu otoczeniu.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 roku wpłynęło 18 „Niebieskich Kart -A” spisanych przez przedstawicieli:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3,
  • Policji – 15.

W roku 2018 prowadzono 15 procedur „Niebieskie Karty” wśród rodzin z terenu gminy Chmielnik, w tym 3 z 2017 roku.

Ogółem w 2018 roku pracowało 16 grup roboczych, w tym w 2016 roku powołano 15 grup roboczych.

W 2018 roku odbyło się 45 spotkań Grup Roboczych. Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzony był protokół.

Ponadto w 2018 roku zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieska Karta” zakończono 11 spraw, a zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieska Karta” zakończono 1 sprawę.

W imieniu Gminy Chmielnik - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku realizował w 2018 roku zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie obsługi powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy z dnia 29.06.2011 roku i wydatkowano środki na ten cel w kwocie 100,- zł.

Elżbieta Korbecka


 

 

 

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych

życzą

Kierownik oraz pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku

 


poprzednia strona do góry

drukuj


Wtorek, 6 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART