zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Planowane inwestycje drogowe w 2019 roku

Samorząd co roku stara się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację tak potrzebnych inwestycji drogowych W bieżącym roku zaplanowano przebudowę kilku odcinków dróg gminnych.

Po raz kolejny Gmina Chmielnik otrzymała dofinansowanie na modernizację dróg z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie, która ma pokryć ok. 80% kosztów robót budowlanych. Dzięki tej dotacji samorząd będzie mógł zrealizować cztery zadania:

  1. Przebudowa drogi na dz. o nr ewid. 1540 Błędowa Tyczyńska – Zawodzie - Debrza w km 0+000 - 0+610 w miejscowości Błędowa Tyczyńska.
  2. Przebudowa drogi na dz. o nr ewid. 751 Zabratówka Wieś - Zabratówka Kłapy w km 0+000 - 0+670 wraz z przebudową przepustu w km 0+312 w miejscowości Zabratówka.
  3. Przebudowa ciągu dróg na dz. nr ewid. 3793, 3743 w km 0+050 – 0+165, na dz. ewid. nr 3820/1 w km 0+000 – 0+290 w miejscowości Chmielnik.
  4. Przebudowa ciągu dróg na dz. nr ewid. 832 w km 0+000 – 0+330, na dz. ewid. nr 821 w km 0+000 – 0+240 w miejscowości Zabratówka.

Zakres robót obejmie: wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie utwardzonych poboczy, odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi, remont przepustów i wykonanie robót towarzyszących. Wszystkie roboty mają być wykonane do końca września bieżącego roku. W chwili obecnej prowadzona jest procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawców w/w przedsięwzięć.

W lutym złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie z funduszy związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych modernizacji dróg poscaleniowych na terenie miejscowości Błędowa Tyczyńska i Zabratówka. Proponowane do przebudowy drogi zostały wytypowane przez rady sołeckie z obu miejscowości. Wnioski objęły drogę w Błędowej Tyczyńskiej o nr ewid. 540 działki (przysiółek Kłapy). Natomiast w Zabratówce do modernizacji zgłoszono drogę o nr ewid. działki 759 (przysiółek Kłapy). Obie drogi stanowią jeden ciąg komunikacyjny. Warunkiem realizacji w/w przedsięwzięć jest uzyskanie wsparcia finansowego i podpisanie umowy dotacyjnej z Zarządem Województwa Podkarpackiego.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 2 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART