zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Program wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Chmielnik

 

Stowarzyszenie „Rzeszowski Obszar Funkcjonalny” wraz z trzynastoma gminami tworzącymi obszar realizuje wiele projektów mających znaczenie dla infrastruktury publicznej naszej gminy. Dzięki przedsięwzięciom realizowanym w ramach tego obszaru udało się min. zmodernizować oczyszczalnie ścieków w Chmielniku, przebudować Dom Ludowy w Chmielniku i wybudować parking. Poza projektami o charakterze publicznym, w tej formule realizowane są również projekty skierowane bezpośrednio do mieszkańców poszczególnych gmin (instalacja paneli fotowoltaicznych).

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Gminami ROF Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko i Tyczyn planuje w najbliższym czasie rozpoczęcie realizacji dwóch projektów skierowanych do mieszkańców tych gmin w zakresie wymiany źródeł ciepła.

Projekty finansowane będą w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.

Projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” obejmie:

a) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne poprzez:

 • wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania) wraz z zasobnikiem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne dwufunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy),

b) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na biomasę z automatycznym zsypem paliwa.

Projekt pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” obejmie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (ekogroszek).

W ramach kosztów kwalifikowanych ww. projektów możliwe jest poniesienie wydatków na:

 • likwidacja, demontaż dotychczasowego źródła ciepła,
 • elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu, między innymi: rurociągi / przewody przyłączeniowe, izolacja rurociągów, armatura instalacyjna, pompy, zasobniki, itd.
 • urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, które jest objęte projektem wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
 • adaptacja/przebudowa pomieszczenia na kotłownię z nowym źródłem ciepła,
 • urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z nowego źródła ciepła (np. zbiorniki na c.w.u., zasobniki),
 • rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi nowych źródeł energii,
 • wykonanie przyłącza gazu, opłata przyłączeniowa,
 • systemy podawania paliwa do zasilania kotłów na biomasę (np. podajnik, zasobnik przykotłowy, adaptacja pomieszczenia połączonego z podajnikiem z kotłem),
 • instalacja kominowa i wentylacyjna, wkłady kominowe, czerpnie powietrza,
 • zastosowanie filtrów, które zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza, itd.

Do 25% wydatków kwalifikowalnych w projekcie mogą stanowić wydatki poniesione na:

 • termomodernizację przegród budowlanych,
 • wykonanie (budowę, przebudowę, rozbudowę) wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynku (przewody, armatura instalacyjna, zawory regulacyjne, podpionowe, urządzenia zabezpieczające, grzejniki, odpowietrzniki, zbiorniki itd.),
 • montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych, zaworów podpionowych, podzielników ciepła,
 • prace remontowe (np. naprawa ścian po likwidacji pieców, wykuć pod przewody instalacji c.o., c.w.u.), związane z przywróceniem podstawowego standardu lokali po wykonaniu zmiany źródła ciepła (np. wygładzenie ściany i pomalowanie na biało).

Wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych netto, w tym przypadku podatek VAT będzie wynosił 8%. Podstawowym warunkiem przystąpienia do projektu będzie uregulowany stan prawny nieruchomości zgłaszającego mieszkańca. Szczegóły naboru zostaną określone w regulaminie, który będzie opublikowany na stronie internetowej ROF i stronie naszej gminy. Wstępnie zaplanowano rozpoczęcie naboru wniosków na miesiąc czerwiec bieżącego roku. Przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków na terenie gminy odbędą się co najmniej dwa spotkania informacyjne z mieszkańcami, na których wyjaśnione będą wszystkie szczegóły dotyczące tego projektu. Informacje o spotkaniach będą dostępne na stronie internetowej samorządu i tablicach ogłoszeniowych. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu wyznaczono na marzec 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe informacje tj. poziom dofinansowania i zakres możliwych do wykonania robót, oferta projektowa wydaje się być bardzo atrakcyjna, dlatego też zachęcamy mieszkańców gminy do składania wniosków w ramach niniejszego projektu.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART