zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Realizacja wydatków funduszu sołeckiego w 2018 r.

Wieś Chmielnik

Lp.

Przedsięwzięcie/Działanie

Wysokość wydatku

1 Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 205/1 w Chmielniku (Bucznik)

35 463,36

 

ŁĄCZNIE

35 463,36

 

Wieś Wola Rafałowska

Lp.

Przedsięwzięcie/Działanie

Wysokość wydatku

1 Zakup maty gumowej do siłowni w Domu Ludowym

1 000,00

2 Remont schodów w Domu Ludowym

1 817,56

3 Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Wola Raf.

2 500,00

4 Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla Wiaty taneczno-widowiskowej na działce nr 1212 w Woli Raf. w tym:
(zakup map i wypisów)

8 205,90
Nie zrealizowano budowy wiaty - zadanie przeniesione na 2019r

5 Wykonanie tablic Informacyjnych Zadanie wykonane nieodpłatnie
 

ŁĄCZNIE

13 523,46

 

Wieś Błędowa Tyczyńska

Lp.

Przedsięwzięcie/Działanie

Wysokość wydatku

1 Utwardzenia placu na działce nr 631 w Błędowej Tycz. w tym:
(zakup map, wypisów i wykonanie kosztorysu inwestorskiego zadania
)

35 421,02

 

ŁĄCZNIE

35 421,02

 

Wieś Zabratówka

Lp.

Przedsięwzięcie/Działanie

Wysokość wydatku

1 Montaż 5 szt. opraw oświetlenia ulicznego w Zabratówce

4 000,00

2 Roboty remontowe w budynku remizy OSP Zabratówka

21 828,40

3 Zakup klimatyzatorów do Domu Ludowego w Zabratówce

6 334,50

 

ŁĄCZNIE

32 162,90

 

Wieś Borówki

Lp.

Przedsięwzięcie/Działanie

Wysokość wydatku

1 Zakup wyposażenia do Domu Ludowego - (stoły)

9 983,59

2 Zakup i montaż wiaty przystankowej

5 781,00

 

ŁĄCZNIE

15 764,59

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO ŁĄCZNIE

132 335,33

 

Adam Tereszkiewicz


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 5 Lutego 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART