zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Rusza montaż paneli fotowoltaicznych

Już wkrótce na terenie naszej gminy ruszą prace montażowe paneli fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego.

Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy” realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej III, Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF), a Partnerami - gminy będące członkami stowarzyszenia - Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.

Głównym celem projektu jest budowa i uruchomienie 2796 nowych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie trzynastu gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu zostaną wykonane instalacje służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW każda, która może wytworzyć w ciągu roku 2850 kWh.

Całkowita wartość projektu to 45.413.849,60 zł, a wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 wynosi 35.649.867,00 zł.

Szacunkowy koszt montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej to około 15.000 zł netto. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli wniosek o przystąpienie do udziału w projekcie i zostali do niego zakwalifikowani, uzyskają nawet do 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto.

Na terenie naszej gminy chęć udziału w projekcie zgłosiło 86 Mieszkańców. W naborze podstawowym, który został przeprowadzony na przełomie września i października 2017 roku złożonych zostało 65 wniosków, a w naborze uzupełniającym, który miał miejsce na przełomie marca i kwietnia 2018 roku - 21 wniosków. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, natomiast z uwagi na to, że liczba instalacji przewidzianych do montażu była ograniczona, ostatecznie dofinansowanie otrzyma 81 Właścicieli nieruchomości, którzy uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno - punktowych.

Projekt realizowany będzie w roku bieżącym i przyszłym. Wykonawcą prac wybranym w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej jest firma INERGIS S.A. z Częstochowy, z którą w dniu 1 kwietnia br. została podpisana umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Obecne pracownicy firmy INERGIS S.A., rozpoczęli przeprowadzanie wizji lokalnych na nieruchomościach Mieszkańców, z którymi została podpisana umowa uczestnictwa w projekcie. Pierwsze montaże na terenie naszej gminy zaplanowane zostały na miesiąc czerwiec br. Wykonawca dysponuje trzynastoma ekipami montażowymi, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie prac na kilku nieruchomościach równocześnie. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 października 2020 roku.

Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwi Mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych, a także przyczyni się do redukcji poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.

Monika Chuchla


poprzednia strona do góry

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART