zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 15 marca 2019 r. podjęto następujące uchwały:

SESJA Nr IV

  1. UCHWAŁA NR IV/30/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.
  2. UCHWAŁA NR IV/31/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chmielnik na lata 2019—2023.
  3. UCHWAŁA NR IV/32/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2019 roku”.
  4. UCHWAŁA NR IV/33/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom wsi.
  5. UCHWAŁA NR IV/34/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2019 rok.
  6. UCHWAŁA NR IV/35/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 9 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART